Delovna telesa Sveta krajevne skupnosti so za mandatno obdobje 2018 - 2022 naslednja:

 

KOMISIJE

Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja:

 • Vojko KOS, predsednik komisije
 • Igor RAJŠP, podpredsednik komisije
 • Breda FUSCHIER , član
 • , član
 • , član
 • , član
 • , član

 

 

Komisija za kulturne in družabne dogodke:

 • Tamara MURKO, predsednica komisije
 • , podpredsednik komisije
 • , član
 • , član

 

 

Komisija za priznanja in zahvale:

 • Maja BUDJA, predsednica komisije
 • , podpredsednica komisije
 • , članica
 • , član
 • , članica
 • , članica
 • , član

 

 

Komisija za turizem in razvoj podeželja:

 • Maja BUDJA, predsednica komisije
 • , podpredsednica komisije
 • , članica
 • , članica
 • , članica

 

 

Komisija za socialo in zdravstvo:

 • Antonio MERDAUS, predsednik komisije
 • , podpredsednik komisije
 • , član
 • , član
 • , članica

 

 

Varnostni kolegij:

 • Jožef ŠKOF, predsednik kolegija
 • Bogdan BRAČIČ, policist
 • Rudolf SEDIČ, ravnatelj OŠ Malečnik
 • Zdenka NEUVIRT, predstavnica vrtca, enote Čebelica

 

 

ODBORI

Odbor za izgradnjo trčovske ceste:

 • Andrej STRAMLIČ, predsednik komisije
 • , član
 • , član
 • , član
 • , članica
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta