Delovna telesa krajevne skupnosti
vodoravna delilna črta
Delovna telesa Sveta krajevne skupnosti so za mandatno obdobje 2018 - 2022 naslednja:
 
Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja:
 • Davorin Mandl (Predsednik)
 • Srečko Šparakl
 • Marko Cesar
 • Franc Lobnik
 • Miha Klemen  

 

Komisija za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev in aktivnosti:
 • Drago Rečnik (Predsednik)
 • Mitja Koren
 • Luka Rečnik
 • Tanja Koren – Trinko
 • Nace Zemljič
 • Branka Rajšter
 • Viljem Šetar
 
Komisija za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo:
 • Jožica Šparakl (Predsednica)
 • Angelca Črnčec
 • Marija Lobnik
 • Mirjana Zemljič
 • Ingeborg Krunič
 • Helena Kozar
 
Odbor za pokopališko dejavnost:
 • Stanislav Kozar (Predsednik)
 • Milan Mandl
 • Valter Donik
 • Davorin Zemljič
 • Zvonko Cesar
 • Franc Tobias
 • Štefan Zelko
 • Tadej Pišek
 
Inventurna komisija:
 • Kristina Bergauer, predsednica
 • Jelka Pišek, članica
 • Franc Hajdin, član
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta