Delovna telesa krajevne skupnosti
vodoravna delilna črta
Delovna telesa Sveta krajevne skupnosti so za mandatno obdobje 2014 - 2018 naslednja:
 
Komisija za socialne zadeve:
 • Brigita  Hojnik, predsednica
 • Marija Munda, članica
 • Polona  Lah, članica
 • Marija  Virt, članica
 • Majda Cvetanovski, članica
 
Komisija za komunalo:
 • Marjan Krevh, predsednik
 • Tone Grašič, član
 • Petra Jakopič, članica
 • Aleš Partlič, član
 • Marjan Antolin, član
 
Komisija za kulturo, šport informiranje in prireditve:
 • Danila Robič, predsednica
 • Polona Lah, članica
 • Boštjan Čertalič, član
 • Sergej Lah, član
 • Gaal Irena, članica
 • Gregor Antoličič, član
 
Komisija za poravnavo sporov:
 • Stane Šoštarič, predsednik
 • Branko  Vranič, član
 • Igor Štern, član
 
Komisija za gospodarjenje z domom kulture Pekre
 • Sergej Lah, predsednik
 • Rok Mlaker, član
 • Tanja Kuralt, članica
 • Jurkovič Andrej, član
 • Boštjan Čertalič, član
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta