Delovna telesa Sveta krajevne skupnosti so za mandatno obdobje 2018 - 2022 naslednja:

 

STALNA DELOVNA TELESA

Kolegij Sveta KS Kamnica:

 • Sebastijan Jaušovec, predsednik
 • Karmen Obrul, podpredsednica
 • Alen Partlič, član

   

  Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja:

  • Ljubomir Hrastnik, predsednik komisije
  • Karmen Obrul, podpredsednica komisije
  • Sebastijan Jaušovec, član
  • Renata Brunček, članica
  • Simon Fijačko, član
  • Marjan Ribič, član
  • Janko Heričko, član
  • Zdenko Korotaj, član
  • Branko Zimet, član
  • Matej Štrafela, član

   

  Komisija za pokopališča:

  • Alen Partlič, predsednik komisije
  • Sebastijan Jaušovec, podpredsednik komisije
  • Renata Brunček, članica
  • Simon Fijačko, član
  • Maksim Bernhardt, član
  • Tomaž Grmek, član
  • Tanja Miličič, članica 

   

  Komisija za koordinacijo društev (organiziranje in sodelovanje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev in aktivnosti):

  • Karmen Obrul, predsednica komisije
  • Alen Partlič, podpredsednik komisije
  • Renata Brunček, članica
  • Simon Fijačko, član
  • Petra Moškon, članica
  • Marjan Ribič, član
  • Vilma Petek, članica

   

  Komisija za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo:

  • Renata Brunček, predsednica komisije
  • Karmen Obrul, podpredsednica komisije
  • Alen Partlič, član
  • Milka Dobaj, članica
  • Vilma Petek, članica

   

  Komisija za priznanje in zahvale:

  • Sebastijan Jaušovec, predsednik komisije
  • Jože Povh, podpredsednik komisije
  • Karmen Obrul, članica
  • Simon Hauptman, član
  • Alen Partlič, član
  • Stanka Damjan, članica

   

  Varnostni kolegij:

  • Sebastijan Jaušovec, predsednik kolegija
  • Alen Partlič podpredsednik kolegija
  • Simon Fijačko, član
  • Majda Toplak, referentka v KS Kamnica, članica
  • Tadej Marič rajonski policist, član

   

   

  ZAČASNA DELOVNA TELESA

 • vodoravna delilna črta
  vodoravna delilna črta