Predstavitev krajevne skupnosti
vodoravna delilna črta

Površina: 31.153.676 m2

Obseg:           36.914 m

Število prebivalcev v krajevni skupnosti po letih:


Krajevna skupnost Bresternica-Gaj je del Mestne občine Maribor in obsega naslednja območja: Bresternica, Sredma, Jelovec, Srednje, Gaj nad Mariborom, Šober, Zgornji slemen.
 
Meje krajevne skupnosti so: krajevna skupnost meji na reko Dravo, na vzhodu na Krajevno skupnost Kamnico, na severu na občino Kungoto in Republiko Avstrijo ter na zahodu na občino Selnico ob Dravi.
 
Krajevna skupnost Bresternica-Gaj je nastala leta 1979 z izločitvijo iz Krajevne skupnosti Kamnica, obsega naselje Bresternica, ki leži na dravski terasi nadmorske višine 279 m. Bresternica je bila prvič omenjena že v 12. stoletju. Ima V bližini je hidroelektrarna Mariborski otok, ki je bila zgrajena 1948. Z zajezitvijo je nastalo Bresterniško jezero, vedno bolj pomembno za turizem in rekreacijo. Že leta 1949 je bil ustanovljen Veslaški klub Branik, ki je iz leta v letu uspešnejši in se lahko pohvalimo, da ima klub mladinske svetovne prvake. Od leta 2003 se je pričel graditi Veslaški center z večnamensko dvorano, novimi hangarji in spremljajočimi objekti. Ob samem jezeru pa imamo še Brodarsko društvo Sidro.
 
V naselju Bresternica imamo OŠ Bresternica, podružnico OŠ Kamnica. MOM ima v planu rekonstrukcijo omenjene šole že v prihodnjih letih in takrat bo omogočen pouk do 4. razreda OŠ. Od leta 1976 imamo v kraju tudi vrtec, ki je obnovljen in ima možnost dveh oddelkov. V samem kraju imamo še trgovino in pošto.
 
V nižinskem delu krajevne skupnosti imamo še naselje Jelovec, je izključno stanovanjsko naselje. V samem naselju pa imamo od leta 2004 Materinski dom Maribor, ki je kljub začetnim težavam danes mirno zavetje za tiste matere in otroke, ki so se našli v osebni stiski.
 
Na hribovitem območju naše krajevne skupnosti imamo naselji Srednje in Sredma, ki imata najlepši razgled na Dravsko dolino, Maribor in Pohorje.
 
Naselje Gaj nad Mariborom leži na skrajnem vzhodu Kozjaka. Jedro je župnijska cerkev Sv. Križ, pokopališče in šolska zgradba, naselje se nahaja na nadmorski višini 583 m. Cerkev Sv. Križ se prvič omenja med leti 1473 in 1477, cerkev je bila po požaru leta 1769 obnovljena, leta 1884 pa povečana. Osnovno šolstvo se je začelo že v prvem desetletju 19. stoletja, sedanje poslopje pa je bilo zgrajeno 1898, leta 1946 in 1998 pa obnovljeno, danes v njem ne poteka pouk, zgradba pa služi za kulturno življenje v kraju.
 
Naselje Šober se nahaja na nadmorski višini 520 m, najvišji vrh je Tojzlov vrh s 703 m nadmorske višine, kjer se nahaja obrtniško-planinski dom z izredno izletniško točko.
 
Zgornji slemen je naselje z najvišjim vrhom - Žavcarjev vrhom na nadmorski višini 915 m, kjer je postavljena Planinska koča in je priljubljena planinska pohodniška postojanka.
 
V naši krajevni skupnosti zelo dobro opravljajo svojo nalogo Krajevna organizacija Rdečega križa Bresternica in Krajevna organizacija Rdečega križa Gaj, dobro pa sodelujemo s Turističnim društvom Bresternica-Gaj in Lovsko družino Gaj.
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta