Predstavitev mestne četrti
vodoravna delilna črta
Površina: 6.174.594 m2
Obseg:         13.435 m
Število prebivalcev v mestni četrti po letih:


Dogoše, Brezje in Zrkovci so eno izmed najstarejših vasi in so nastale pred Mariborom, saj se omenjajo že leta 1161. Vas Brezje se je širila v okolici cerkve Device Marije. Začetki izgradnje cerkve segajo v leto 1587 v spomin preminulih za kugo. Iz tega obdobja obstaja pri cerkvi tudi vaški studenec.
 
V neposredni bližini cerkve so še: prenovljena osnovna šola z novo telovadnico in igriščem (prvo triletje), vrtec, Pošta in nova stavba mestne četrti s splošno in zobno ambulanto.
 
V Zrkovcih in Dogošah živijo pretežno manjši kmetje, v Brezju, ki je po številu prebivalcev najmočnejše pa se čuti že mestna populizacija.
 
Mestna četrt meji: na vzhodu z občino Duplek, na jugovzhodu z občino Miklavž, na jugu s stražunskim gozdom in z MČ Tezno, na zahodu z MČ Pobrežje, na severu pa z reko Dravo oz. KS Malečnik-Ruperče
 
Skozi MČ je speljana regionalna cesta Maribor - Duplek - Ptuj.
 
V MČ imamo infrastrukturo širšega družbenega pomena kot so: mednarodni visokotlačni plinovod, razdelilna transformatorska postaja, glavni kanalizacijski zbiralnik za mesto Maribor, centralna čistilna naprava v Dogošah, s koncesionarjem AquaSystems, gramoznico, odlagališče baliranih odpadkov in kanal SD1.
 
V MČ je krajinski park Drava in ornitološki (ptičji) rezervat.
 
Prav tako imamo cementarsko dejavnost, razne trgovine široke potrošnje, krojaštva, frizerske salone, radijsko postajo Radio Brezje, lekarno, očesno, ambulanto, elektro in mizarske delavnice ipd..
 
Zelo razvito imamo gostinsko dejavnost kot so: motel Lešnik, gostilne: Budja, Klampfer, Marica, Pri Sovi, pivovarna Zupanič, Pri bobru, Taja, Nena, Pinoccio in vrsta ostalih.
 
Na območju MČ delujejo tudi razna društva kot so gasilska društva Zrkovci, Dogoše in Brezje, Nogometni klub Dogoše, Športno društvo Brezje, Športno društvo Zrkovci, Planinsko društvo, krajevna organizacija RK Brezje Dogoše Zrkovce, Čebelarsko društvo Pobrežje-Duplek, Društvo upokojencev, pevski zbor Lipa in oktet SVISCI, golf itd.
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta