Predstavitev mestne četrti
vodoravna delilna črta

Površina: 3.787.168 m2

Obseg:           9.711 m

Število prebivalcev mestne četrti po letih: 
Mestna četrt Studenci je del Mestne občine Maribor in obsega naslednja območja: naselje Maribor – del prostorskega okoliša 78, naselje Maribor – prostorski okoliš od 79 do 91 v celoti, naselje Maribor – prostorski okoliš od 437 do 455 v celoti, naselje Maribor – prostorski okoliš 477 in 478 v celoti.
Meje mestne četrti so: na severu reka Drava, na vzhodu Črtomirova do Murkove ter Engelsova do neprofitnih stanovanj, na jugu Ilichova, Regionalni RTV center Maribor in Pekrska gorca, na zahodu pa Lesarska ulica (Marles).
 
Studenci so bili vse do druge polovice 19. stoletja vas pri Mariboru. Šele v drugi polovici 19. stol. so se z izgradnjo koroške železnice in delavnic Južne železnice (1863) vključili v mariborski gospodarski prostor. Vas je z mestom povezovala Jožefova cesta, ki je dobila ime po cerkvi sv. Jožefa na Studencih. Leta 1850 so bile na podlagi deželnega zakonika ustanovljene krajevne občine, med njimi tudi Studenci.
 
Mestna četrt Studenci zajema sedaj območje bivših studenških KS in sicer KS Pohorski bataljon, KS heroja Šercerja in KS Franc Zalaznik - Leon. Imamo nekaj manj kot 10000 občanov in nekaj več kot 6000 volilnih upravičencev. Sedež je na Šarhova ulica 53/a.
 
7. aprila 1919 se je v studenški osnovni šoli prvič poučevalo v slovenskem jeziku, zato MČ Studenci praznuje 7. aprila svoj praznik. Za obveščanje naših občanov občasno izdajamo glasilo STUDENČAN.
 
V kraju imamo osnovno šolo JANKO PADEŽNIK, SREDNJO LESARSKO ŠOLO IN SREDNJO PROMETNO ŠOLO IN SREDNJA STROJNA ŠOLA, ŠOLSKE DELAVNICE, kjer si učenci pridobivajo nova znanja. Vzgojo, izobraževanje in varstvo predšolskih otrok nam izvaja vrtec STUDENCI s svojimi oddelki. MARIBORSKA KNJIŽNICA MB, enota STUDENCI, je namenjena otrokom in odraslim bralcem.
 
Občani naše MČ živijo s krajem, se med seboj družijo in skrbijo za prijetnejša srečanja na športnem, kulturnem in drugem področju in dajejo navdih obrobnemu delu mesta Maribora. Naj jih naštejemo: Gasilsko društvo Studenci, Kulturno umetniško društvo Studenci, Športno društvo Studenci, Taborniški rod Ukročena Reka Studenci, Čebelarska družina Peter Močnik, Judo klub Železničar, Društvo gojiteljev malih živali, Turistično društvo Studenci, CB klub Maribor in CB klub Štajerci, ročnodelski krožek, klub malega nogometa Studenci, Avto-moto društvo Maribor. V kraju delujejo krajevne organizacije ZZB NOV in RK Franc Zalaznik-Leon, Pohorski bataljon in Heroja Šercerja, Zveza slovenskih častnikov, enota Studenci.
 
Predvideva se tudi gradnja vodovoda na Lesarski ul., asfaltiranje makadamskih ulic in cest, postavitev avtobusnih postajališč-izogibališč, ureditev okolja od cerkve sv. Jožefa do studenške brvi ter peš poti ulice Ob izvirkih, ureditev javne cestne razsvetljave, kjer se bodo kazale potrebe.
 
Torej lahko zaključimo, da smo bili Studenčani zelo strpni in potrpežljivi vsa leta nazaj, sedaj pa opažamo veliko sprememb podobe našega kraja, ki se spreminja v lep, urejen in prijeten življenjski prostor.
 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta