Svet mestne četrti
vodoravna delilna črta
Svet mestne četrti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju mestne četrti oziroma krajevne skupnosti za štiri leta. Redne volitve v svete mestnih četrti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.
 
Predsednik sveta mestne četrti predstavlja in zastopa mestno četrt.
 
Svet mestne četrti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov.
 
Funkcija predsednika, podpredsednika in članov sveta mestne četrti je neprofesionalna.
 
 
Svet mestne četrti za mandatno obdobje 2018 - 2022 sestavljajo:
 • Oton Štrucl, predsednik
 • Aleš Antolinc, podpredsednik
 • Halim Berro, podpredsednik
 • Slavica Petek, članica
 • Ivan Gregurič, član
 • Nastja Gajser, članica
 • Ivan Weixl, član
 • Nadja Emeršič, članica
 • Slavica Senekovič, članica
 • Zlatko Krajnc, član
 • Alojz Roj, član
 • Marija Stolnik, članica
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Vabila
Puščica  Gradiva
Puščica  Zapisniki
Puščica  Delovna telesa Sveta mestne četrti