Delovna telesa Sveta mestne četrti so za mandatno obdobje 2014 - 2018 naslednja:
 
Komisija za komunalne zadeve:
Vinko Virtnik, predsednik
Alija Keranović, podpredsednik
Aleksandar Jovanović, član
Ivan Gorjanc, član
Andrej Mrđa, član
 
Komisija za kulturne in družabne dejavnosti:
Bojan Maroševič , predsednik
Mirjana Stiplovšek Gorza, podpredsednica
Nina Ružič Koželj, članica
Bojan Jagodič, član
Bibiana Krašna, članica
Maks Mršić, član
Sabina Gmajner, članica
Majda Šumrada Harz, članica
Petra Knaževič, članica
 
Komisija za socialno in zdravstveno varstvo:
Sanja Unger Vučkovič, predsednica
Ida Lončarič, podpredsednica
Karolina Kopše, članica
Slobodanka Granulić, članica
Štefka Šulek, članica
predstavnica patronažne službe, članica
policist varnostnega okoliša, član
 
Odbor za šport:
Andrej Trobentar, predsednik
Tilen Frank, podpredsednik
Franjo Lavrenčič, član
Herman Novak, član
Mirko Škundič, član
 
Uredniški odbor:
Petra Kneževič, predsednica
Nina Ružić Koželj, podpredsednica
Marina Tošić,tajnica
  
Komisija za poravnavo sporov:
Majda Ivnik, predsednica
Alija Keranović,  podpredsednik
Andrej Trobentar, član
 
Komisija za priznanja:
Alija Keranović, predsednik
Maks Mršić, podpredsednik
Milenko Granulić, član
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
DELOVNA TELESA 2018 - 2022
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta