Delovna telesa sveta mestne četrti
vodoravna delilna črta
Delovna telesa Sveta mestne četrti so za mandatno obdobje 2018 - 2022 naslednja:
 
Komisija za upravljanje s stvarnim premoženjem, finance, lokalno samoupravo in splošne zadeve v sestavi:
 
1. Jožef Grah                   predsednik
2. Tatjana Fetahi             podpredsednica
3. Renata Prislan             članica
 
                                             
Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja v sestavi:
 
1. Renata Prislan            predsednica
2. Ahmet Mehmeti         podpredsednik
3. Ivka Bilobrk                članica
4. Zvezdana Kompara    zunanja članica
 
V sestavi komisije se po potrebi oblikuje Odbor za železničarsko kolonijo iz članov komisije in zunanjih članov, ki jih predlaga v odbor predsednica komisije.
 
 
Komisija za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev in aktivnosti v sestavi:
 
 
1. Renata Prislan                 predsednica
2. Mira Muršič                                podpredsednica
3. Ahmet Mehmeti              član
4. Ivka Bilobrk                      članica
5. Tatjana Fetahi                 članica
                                              
 
Komisija za socialne in zdravstvene zadeve, humanitarno dejavnost, medgeneracijsko sodelovanje in sodelovanje z nevladnimi organizacijami v sestavi:
 
1. Tatjana Fetahi           predsednica 
2. Jelka Imenšek            podpredsednica
3. Ivka Bilobrk               članica
4. Ahmet Mehmeti        član
 
 
Komisija za priznanja in zahvale v sestavi:
 
1. Alenka Robnik        predsednica
2. Ivka Bilobrk              podpredsednica
3. Jelka Imenšek         članica
4. Jože Čonč                 zunanji član
 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  DELOVNA TELESA SVETA MČ MAGDALENA 2018-2022