Vodja:    Uroš Kosi
Telefon: 02/2201-687
E-pošta: uros.kosi@maribor.si        
                                                                                                                                                                                                                                  
 
                                                                                                                                                                                                                           
Delovno področje

 

Sektor za komunalo in promet deluje na področju gospodarskih javnih služb. V okviru tega pa opravlja in skrbi predvsem za:

 • Pripravo standardov in normativov za gospodarske javne službe;
 • Strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb;
 • Urejanje občinskih cest;
 • Upravljanje z vodami, energetiko ter odpadki;
 • Promet ter plovbo po celinskih vodah;
 • Varnost cestnega prometa ter preventive in vzgoje v cestnem prometu;
 • Oglaševanje ter rabo javnih površin za potrebe gostinskih vrtov, prodaje na cesti in podobno;
 • Javni potniški promet in taksi službo.
 
Prav tako pa v Sektorju za komunalo in promet skrbimo tudi za vzdrževanje in urejanje objektov in naprav, kot so:
 • občinske ceste,
 • javne površine,
 • cestno signalizacijo,
 • semaforizacijo,
 • javne zelene površine - nekaj utrinkov,
 • otroška igrišča,
 • javne sanitarije,
 • podhodi in podobno.
 
Gospodarske javne službe v Mestni občini Maribor delujejo na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor.
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
Lokalni energetski koncept Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Oglaševanje
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Ostale aktivnosti
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
  vodoravna delilna črta
  vodoravna delilna črta
  vodoravna delilna črta
  Javne objave - komunala, promet in prostor
  vodoravna delilna črta
  vodoravna delilna črta
  vodoravna delilna črtaIkona portetra osebevodoravna delilna črtaUroš Kosi 02 2201 687 ali 031 650 895, ikona koledarjavodoravna delilna črtado 15.6.2021 do 24:00vodoravna delilna črta
  vodoravna delilna črta
  vodoravna delilna črta
  vodoravna delilna črta
  Parkiranje
  vodoravna delilna črta
  vodoravna delilna črta
  vodoravna delilna črta
  vodoravna delilna črta
  Za občane
  vodoravna delilna črta
  vodoravna delilna črta
   vodoravna delilna črta
   vodoravna delilna črta
   Puščica  Zelene površine
   vodoravna delilna črta
   Obrazci vlog za občane - Komunala in promet
   vodoravna delilna črta
   vodoravna delilna črta
   vodoravna delilna črta