MČ Nova vas

Predsednika sveta MČ: Virtnik Vincenc Email: mc.novavas@maribor.si
Tajnica: Marina Tošić Naslov: Radvanjska 65, 2000 Maribor
  Tel. št.: 02/2201-847,  031/410-950
 
  
 

 

 

 

 

Uradne ure

Seje sveta mestne četrti                                              Aktualne novice in dogodki  
                     

 

Spletna stran MČ Nova vas: https://sites.google.com/view/mom-mc-novavas/

 

 

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja:
Vincenc Virtnik, predsednik sveta

Splošni podatki

  Predstavitev mestne četrti
  Uradne ure
  Svet mestne četrti
  Društva in ustanove na območju mestne četrti
  Razpisi in objave
  Najem prostor
  Dobitniki priznanj in nagrad
  Znamenitosti mestne četrti
  Glasilo mestne četrti
Aktualno

  Aktualne novice in dogodki
  Aktivnosti v prostorih mestne četrti
  Fotogalerija
Prostorski podatki

  Skupni prostorski podatki za mestne četrti in krajevne skupnosti
  Seznam ulic
  Abecedni seznam ulic in hišnih številk mestne četrti