Nadzorni odbor

 

Predsednik:
mag. Dejan PETKOVIČ
 
Podpredsednik:
mag. Gregor FICKO
 
Člani:
Boris COKOJA
Drago NABERŠNIK
mag. Božidar KASTELIC
Florjana BOHL
dr. Dušan LESJAK

 

Sekretarka: Tadeja ČRETNIK

 

 

Delovno področje :
opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem mestne občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev mestnega proračuna, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

 

 

Arhiv

  Arhiv: Mandat 2002-2006 Poročila