Program konkurenčnosti
vodoravna delilna črta

Za Program konkurenčnosti Maribor s širšo okolico je na razpolago 32 milijonov evrov.
 
Razpisi, ki bodo objavljeni, so namenjeni tudi podjetjem v naši občini.
 
Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013 - 2018 bo del regionalnih razvojnih programov Podravja in Koroške in je prvi od sedmih ukrepov razvojne podpore problemskemu območju Maribor s širšo okolico. Pripravljen je bil v  medsebojnem sodelovanju dveh delovnih skupin – delovna skupina MGRT in delovna skupina, ki jo je imenovala koordinacija županov problemskega območja. Potrjen je bil 10. 10. 2013 na seji Vlade RS.
 
Sprejeti program zagotavlja določene instrumente za izboljšanje konkurenčnosti in začetne pogoje za okrevanje gospodarstva, čemur je namenjen večji del od dodeljenih 32 mio EUR.  Preko razpisov (sofinanciranje začetnih vlaganj, dodeljevanje mikrokreditov, subvencija obrestne mere….) bodo ta sredstva podeljena podjetjem iz problemskega območja.  V problemsko območje spadajo občine Maribor, Ruše, Hoče – Slivnica, Pesnica, Kungota, Selnica ob Dravi, Podvelka, Radlje ob Dravi in Ribnica na Pohorju.
 
Cilj programa je spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva, ohranitev delovnih mest v obstoječih podjetjih, ustvarjanje novih delovnih mest ter s tem povečanje zaposlenosti in znižanje stopnje registrirane brezposelnosti na problemskem območju.
 
Večina od predlaganih instrumentov programa predstavlja državno pomoč oz. pomoč po shemi »de minimis«, kar pomeni, da obstajajo zgornje meje pomoči, ki jih posamično podjetje lahko pridobi.
  
O novostih vas bomo redno obveščali preko:
- Twitter kanala: @MRA_po
 
Če imate kakršnokoli vprašanje, pišite na: ukrepimb@mra.si.
 
 
 
 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Priloge
Sponka
vodoravna delilna črta