Naslov objekta
Kopališče Pristan
Koroška cesta 33
2000 Maribor

Telefon: 02/229 47 30, 02/229 47 36

Povezava na spletno stran objekta
Zemljevid objekta
vodoravna delilna črta


Kopališče Pristan je bilo zgrajeno 1972 leta iz samoprispevka občanov takratne občine Maribor.


Prvotno kopališče je imelo dva aluminijasta bazena, velikega 25m x 17m in malega 10m x 17m in precej veliko sanitarno kopališče, cca 30 tušev in 20 kadi, ki so bila namenjena občanom brez kopalnic. Sčasoma se je sanitarno kopališče opuščalo in danes imamo na razpolago 4 tuše in 2 kadi.


Kopališče v teku let ni bilo deležno večjih rekonstrukcij, razen leta 2003, ko se zaradi potreb športa staremu Pristanu dogradi nov modern olimpijski bazen 50m x 25 m. V tem času se zamenja stari mali bazen in zgradi nov betonski bazen namenjen poučevanju plavanja, dogradi pa se tako imenovani čofotalnik za najmlajše obiskovalce kopališča.


Razširitev in posodobitev kopališča Pristan se je začelo v letu 2001 in je bila prva faza (usposobitev velikega bazena za uporabo) končana do konca decembra 2002. V prvi polovici leta 2003 so bili končani tudi ostali spremljajoči prostori, tako je bilo kopališče v mesecu maju 2003 že v polni funkciji. Za dopolnitev Razvojnih programov smo načrtovali tudi posodobitev starega dela kopališča z garderobami za rekreacijo saj je sedaj razlika zelo velika v tako v funkcionalno, kot tudi vizualna.

Leto 2009:
Objekt je bil izredno zanemarjen, predvsem stara strojnica in stari del kopališča (srednji bazen). To je bilo zaradi varnosti obiskovalcev potrebno nujno sanirati.

Za normalno in varno uporabo smo:

•    uredili bazensko ploščad,
•    generalno obnovili srednji bazen (vodno peskanje, barvanje),
•    sanirali strop na srednjem bazenu
•    menjava in predelava dveh velikih oken na balkonu nad srednjim bazenom,
•    generalna obnovitev tušev – ženski del
•    barvane garderob, stopnišča, recepcije…
•    obnovili streho, ki je puščala,
•    obnovili skakalnico,
•    posodobili savno in spremljajoče prostore (obnovljena finska savna – v celoti, obnovljene klopi v
     savni, zamenjava rešetk na bazenih za knajpanje, menjava večnamenskega ventila, izravnalni bazen whirlpool, premestitev doziranja PH whirlpool)
•    v strojnici smo zamenjali dve od treh črpalk z elektromotorjem za srednji bazen                      
•    zamenjava filtrirne mase in zamenjava šob filter 2 - srednji bazen
•    menjava vseh manometrov na filtrih za srednji bazen – 6 kom.
•    popravilo – menjava direktnega izpusta srednji bazen     
•    čiščenje preliva - srednji bazen
•    zamenjava ventilov na vejah za vodo ( mrzlo, toplo in cirkulacijo ) – stari del
•    menjava vseh filtrov na klimatih za olimpijski bazen in stari del ( 7 klimatov )
•    menjava jermenov - klimat savna in fitnes
•    druga manjša vzdrževalna dela

Leto 2010:
Za normalno in varno uporabo smo v letu 2010 izvedli kar nekaj vzdrževalnih del na objektu in opremi:

•    Zamenjava poškodovanih ploščic, popravilo vseh diletacij v olimpijskem in malem bazenu,
•    Menjava pritrjevalnih vložkov za inox štartne bloke in obračališča,
•    Zamenjava 4 kom motorjev za požarne lopute,
•    Čiščenje in povečanje vseh toplotnih izmenjevalcev, 
•    Čiščenje in popravilo inox ograj in elementov 
•    Menjava termopan stekel v plavalni hali 
•    Popravilo klimatskih naprav GEA - polnjenje s plinom, zamenjava dotrajanih elementov za regulacijo in obratovanje, menjava elektroinštalacijski komponent,
•    Popravilo in menjava na klimatih je posledica neizpolnjevanja garancij, ki so bile časovno opredeljene, vendar niso bile izvršene.
•    Delno so bila sanirana tla v zgornjih garderobah.

Zraven navedenih del smo v Pristanu uredili še:

•    Menjava internetnega modema,
•    Izvedba kloriranja za whirlpool v savni s kompletno regulacijo in zamenjava filtrske mase - pesek s steklenimi kristali,
•    Povezava blagajne z internetno mrežo,
•    Pregled z IVD: požarne poti, zasilna razsvetljava, javljalci požara, servis požarne centrale, meritve strelovodov
     in odprava pomanjkljivosti,
•    Pregled in servis vseh gasilnih aparatov in hidrantov po objektu,
•    Nabava merilne tehnike za meritve CL, RX in PH vrednosti,
•    Menjava mešalnih baterij za skupne tuše (stari del garderob)
•    Nabava pitnika za vodo v savni.

Leto 2011:
Za normalno in varno uporabo smo v letu 2011 izvedli kar nekaj vzdrževalnih del na objektu in opremi:
•    Menjava okna v recepciji
•    Saniranje dna v malem bazenu
•    Remont strojnice (menjava filtrov, jermenov)
•    Popravilo kompenzacijskega bazena na olimpijskem bazenu
•    Popravilo in zamenjava odtočnih cevi na pisoarjih v avli in na tuših
•    Popravilo diletacij na bazenih
•    Barvanje in kitanje celotne savne
•    Zamenjava poškodovanih stropnih plošč
•    Menjava razdelilne omarice
•    Popravilo vročega kneipp bazena
•    Menjava krogličnih ventilov v savni
•    Menjava pršnih glav in tušev.
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta