Statutarno pravna komisija
vodoravna delilna črta

 

vodoravna delilna črta
Predsednik: Željko VOGRIN

Podpredsednica: Tjaša GOJKOVIČ
 
Člani:
Vladimir ŠEGA
mag. Helena KUJUNDŽIĆ LUKAČEK
dr. Peter PODGORELEC
Ramona ARNUŠ
Stanka NATERER
 
Sekretarka: Rosana KLANČNIK, tel.: 02/2201-241
  
 
Statutarno pravna komisija:

-         pripravlja statut mestne občine in poslovnik mestnega sveta in njune spremembe,

-         obravnava odloke in druge splošne pravne akte, ki jih sprejema mestni svet glede njihove skladnosti z ustavo, zakoni, statutom mestne občine in drugimi predpisi,

-         daje mnenje v zvezi z razlago statuta in poslovnika ter o pravnih vprašanjih na zahtevo mestnega sveta,

-         pripravi prečiščeno besedilo odlokov in drugih aktov mestnega sveta in jih predlaga mestnemu svetu v potrditev.


vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ARHIV
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta