Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
vodoravna delilna črta

 

vodoravna delilna črta
Predsednik: Matej PAVLIČ
 
Podpredsednik: Milan MIKL
 
Člani:
dr. Samo Peter MEDVED
Aljaž BRATINA
Željko VOGRIN
Vladimira COKOJA
Damir OREHOVEC
 
Sekretarka: Rosana KLANČNIK, tel.: 02/2201-241
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

-         predlaga mestnemu svetu kandidate za delovna telesa mestnega sveta, nadzornega odbora, ravnateljev, direktorjev in predstavnikov ustanovitelja v organih javnih podjetij, javnih zavodov, javnih agencij in javni skladov, razen kadar je s posebnim aktom za to pristojen župan, ter podajo soglasij in mnenj k      imenovanjem, za katere so pristojni drugi organi;

-         obravnava predloge v zvezi s plačami ter drugimi prejemki mestnih funkcionarjev ter izvršuje odločitve mestnega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke mestnih funkcionarjev;

-         vodi postopke, ki se nanašajo na prenehanje mandata županu in ugotovitev izvolitve novega;

-         vodi postopke, ki se nanašajo na prenehanje in potrditev mandata članov mestnega sveta;

-         mestnemu svetu ali županu daje predloge oz. pobude v zvezi s kadrovskimi vprašanji v mestni občini;

-         obravnava druga vprašanja, ki jih določi mestni svet.

     
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Javni razpisi - Mestni svet - Komisija za mandatna vprašanja in imenovanja
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Arhiv
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Priloge
Sponka
vodoravna delilna črta