grbMestna občina Maribor
Obračunske podlage za določitev cene za ponovno uporabo lokalnih prostorskih podatkov v pridobitne namene
Na podlagi 23. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, 76/05, 119/07) in 4. člena Navodila o zaračunavanju stroškov posredovanja informacij javnega značaja, št.:00700-9/2010, z dne 03.05.2010, župan določa ceno ponovne uporabe podatkov v pridobitvene namene.
  Cenik ponovne uporabe podatkov v pridobitne namene
  Navodilo o zaračunavanju stroškov posredovanja informacij javnega značaja
  Obračunske podlage za določitev cene za ponovno uporabo lokalnih prostorskih podatkov v pridobitne namene
  Pogoji uporabe prostorskih podatkov Mestne občine Maribor