grbMestna občina Maribor
Invalidi - Občina po meri invalidov

 

 

Prehodne poti za gibalno ovirane osebe si lahko ogledate tudi preko Interaktivne karte Mestne občine Maribor ali preko slike karte.

 

Obvestilo za naglušne osebe s slušnim aparatom. V stavbi Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, si lahko izposodite CM sistem (indukcijsko zanko) za pomoč pri urejanju zadev v stavbi. Prevzamete jo lahko pri varnostniku ob predhodni identifikaciji in vpisu na seznam.

 

Obvestilo!

Informacijska pisarna za invalide posluje od 10. oktobra 2011  v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, soba 237/II. nadstropje.

Za osebe na invalidskih vozičkih in druge gibalno ovirane osebe je dostop urejen z dvigalom, vhod z dvoriščne strani občinske stavbe.

Svoja vprašanja lahko pošljete tudi na e-naslov invalidi@maribor.si ali nas pokličete na tel. številko 02/2201 202.

Uradne ure: od pon. do pet. od 10.00 - 12.00.

Občina po meri invalidov

  Listina "Občina po meri invalidov"
  Obrazložitev za podelitev listine Občina po meri invalidov 2010 Mestni občini Maribor
  Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti za invalide v Mestni občini Maribor za leto 2012
  Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti za invalide v MOM za leto 2011
  Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti za invalide v MOM
  Dogovor o vključitvi Mestne občine Maribor v izvajanje projekta za pridobitev listine Zveze delovnih invalidov Slovenije z nazivom "Občina po meri invalidov" za leto 2010
  Dopolnitev k Akcijskemu načrtu za izboljšanje enakih možnosti za invalide v Mestni občini Maribor
  predlog Akcijskega načrta MOM
  Predstavitev Analize o položaju invalidov in predloga Akcijskega načrta
  Analiza o položaju invalidov v MOM in Akcijski načrt za izboljšanje enakih možnosti za invalide v MOM
Svet invalidov

  Sklep o ustanovitvi
  Spremembe in dopolnitve Poslovnika Sveta invalidov Mestne občine Maribor
  Poslovnik Sveta invalidov
  Pravilnik Sveta invalidov MOM o izbiri invalida športnika leta za podelitev priznanj športnikom invalidom Maribora
  Glasilo Svet invalidov
  Glasilo Svet invalidov - 2. številka
  Glasilo Svet invalidov - 3. številka
  Glasilo Svet invalidov - 4. številka
  Glasilo Svet invalidov - 5. številka
  Vabila
  Zapisniki
Delovna skupina za pripravo Analize o položaju invalidov v Mestne občine Maribor in predloga Akcijskega načrta

  Delovna gradiva
  Vabila
  Zapisniki
Koristne informacije

  Obvestilo mestne volilne komisije
  Maribor - turistična karta dostopnih lokacij za gibalno ovirane osebe - spredaj
  Maribor - turistična karta dostopnih lokacij za gibalno ovirane osebe - hrbet
  Video - razglednica Maribora v slovenskem znakovnem jeziku
  Interaktivna karta Maribora
  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - Direltorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja
  Panorame mesta
  Prireditve
  Projekt "Invalidi in slepi" - Priročnik za načrtovanje brez ovir v zunanjem javnem prostoru
  Prometne povezave
  Center za šolanje psov vodičev in spremljevalcev
  Društva in druge nevladne organizacije po meri invalidov v Mariboru
Aktualno

  Poročilo - Kulturni večer invalidov Maribora 2014 - 18.11.2014
  Razpis za podelitev priznanj za uspehe v letu 2013 na področju invalidskega športa v Mestni občini Maribor
  Tiskovna konferenca "Dostopnost in integracija invalidov v prometu - čas za konkretne rešitve!"
  Vabilo - Dan odprtih vrat MDSS Maribor
  Zadnja sreda v maju - Svetovni dan multiple skleroze
  Svetovni dan zavedanja o avtizmu – 2. april
  Mariborski dijaki spoznavajo gluhoto in znakovni jezik
  Posvet Dostopnost novih objektov
  Posvet invalidi in družina - invalidi in prosti čas
  Posvet invalidi in družina - Življenje je ljubezen
  Stik javnih uslužbencev z gluhimi in naglušnimi ter s slepimi in slabovidnimi
Fotogalerija

  "Prihodnost - enake možnosti za vse" - okrogla miza - 29.9.2014
  Dan mobilnosti invalidov 2014 - 17.9.2014
  Športne igre invalidov - 10.5.2014
  Praznovanje dneva žena in materinskega dne - 14. marec 2014
  4. Kulturni večer invalidov - 28.11.2013
  Prikaz športov za invalide - 15. maj 2013
  Športne igre invalidov Maribora - 12. maj 2013
  Sprejem Bloudkovega nagrajenca gospoda Franja Izlakarja na Mestni občini Maribor - 15. februar 2013
  Dan mobilnosti invalidov - 18.9.2012
  družabno - športno srečanje ob 100. obletnici OŠ Gustav Šilih
  Športne igre invalidov Maribora - 19. maj 2012
  Prikaz športov invalidov - 17. maj 2012
  Kulturni večer invalidov - 30. november 2011
  Dan mobilnosti invalidov - 21.9.2011
  Predstavitev invalidskih društev na Lentu 2011
  Obisk SOAKO iz Ljubljane
  Obisk predstavnikov Sveta invalidov v Ljubljani
  Otvoritev obnovljenega dvorišča na Trubarjevi ulici 15
  Športne igre invalidov Maribora 2011
  izobraževanje javnih uslužbencev - jesen 2010
  MOM prejemnica listine "Občina po meri invalidov"
  Kulturni večer invalidov - 14. september 2010
  Sprejem za tekmovalce Evropskih iger specialne olimpijade Varšava 2010
  Športne igre invalidov Maribora
  Župan Franc Kangler pričakal udeležence specialnih olimpijskih iger