grbMestna občina Maribor
Karte in podatki

Karte

  Enostaven vpogled v prostorski plan
Namenjen je vsem uporabnikom, ki si želijo podrobnejše prostorske informacije o želeni parceli (namenska raba zemljišča, ortofoto, varovalni pasovi, veljavni prostorski akti na željeni parceli).
  Interaktivne karte MOM
Karte s prikazom različnih geografskih, turističnih in drugih podatkov. Karte so namenjene občanom, turistom, podjetjem, osnovnim šolam, gibalno oviranim osebam ter vsem, ki kaj iščejo v Mestni občini Maribor. Ne veste kje so zdravstveni domovi, banke, gostilne, turistični centri, hoteli, zbirališča odpadkov, gasilci, policija, avtobusna postaja…
  Poslovni register MOM
Poiščite po imenu ali naslovu poslovni subjekt in poglejte na karto kje se nahaja.
  Pregled prostorskih aktov in drugih pravnih režimov
Baza vseh veljavnih prostorskih aktov z odloki in kartografskim prikazom. Pregled aktov v pripravi.
  Prostorski plan
Vse o planu, pregledne karte in legende. Tukaj si lahko pogledate osnovne prostorske podatke o iskani parceli (namenska raba zemljišča, izvedbeni akt in varovalni pasovi).
  Turistična karta dostopnih lokacij za gibalno ovirane osebe
Predstavljene so poti v različne javne ustanove ali dele mesta, ki so dostopni gibalno oviranim osebam.
  UNICEF-ove varne točke v Mariboru

 Varne točke v Mariboru, kamor se lahko zatečejo otroki in mladoletniki po pomoč v stiski.

Podatki

  Cene uporabe prostorskih podatkov v pridobitne namene
  Seznam ulic po mestnih četrteh in krajevnih skupnostih
Povezave

  Register nepremične kulturne dediščine
  Atlas okolja
  Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, grafične enote rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev in hidromelioracijska območja
  Geopedia
  Google maps
  Javni vpogled v podatke o nepremičninah : Zemljiški kataster
  Najdi.si zemljevid
  Nepremičninski portal, e-geocenter.com
  PISO, geoprostor.net - prostorski informacijski sistem občine Maribor
Statistični podatki

Statistični urad RS

EuroStat

  Evropska mesta, vir-EuroStat
  Statistični podatki občin CBRGD
  Urban Audit-Maribor in Ljubljana
  Podatki s področja demografije za Maribor
  Podatki s področja socialnih razmer, izobraževanja, kulture in rekreacije za Maribor
  Podatki z ekonomskega področja, področja prometa, informacijske tehnologije in turizma za Maribor
  Podatki s področja okolja za Maribor
  Podatki s področja volitev in lokalne uprave za Maribor
  Podatki za četrtne in krajevne skupnosti v mestni občini Maribor