Občina Maribor
Javna razgrnitev sprememb ZN za stanovanjsko cono S-35 na Pobrežju
13.4.2018

 


Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev dopolnjenega osnutka

 

odloka o zazidalnem načrtu za del stanovanjske cone S-35
na Pobrežju ob Makedonski ulici v Mariboru
 (MUV  št. 18/2000 in 1/2011)
 

 

 

  
 
Spremembe in dopolnitve ZN se nanašajo na besedilni del. Načrtovana je sprememba besedilnega dela odloka v popravku dovoljenega odstopanja in črtanju točno določene pozicije vhoda, ki se lahko določi v projektni dokumentaciji.
 
Spremembe in dopolnitve ZN bodo javno razgrnjene v času od 13. aprila 2018 do vključno 30. aprila 2018 na Mestni občini Maribor, na Uradu za komunalo, promet in prostor - v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska 7 – II. nadstropje in na internetni spletni strani www.maribor.sipod rubriko AKTUALNO. Dodatne informacije o razgrnjenem gradivu lahko zainteresirani dobijo v času uradnih na Sektorju za urejanje prostora.
 
V času javne razgrnitve lahko k navedenemu prostorskemu aktu podajo pripombe pravne in fizične osebe. Pripombe posredujejo pisno na Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska 7, Maribor, na e-naslov mestna.obcina@maribor.si pod zadevo – »javna razgrnitev – Makedonska«  ali jih vpišejo v knjigo pripomb Na Sektorju za urejanje prostora. O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec Spremembe in dopolnitve ZN po predhodnem strokovnem mnenju načrtovalca. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 30. aprila 2018.


Priloge
 Gradivo za javno razgrnitev
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM