Občina Maribor
Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev URN Ljudski vrt

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka

   

sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta športno-rekreacijskega 

območja Ljudski vrt  

 

 

 

 

 

Območje sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta se nanaša del športno-rekreacijskega območja med Mladinsko, Gregorčičevo, Kajuhovo in Strossmayerjevo ulico ter zajema naslednje parcele ali njihove dele: 1342/1, 1342/2, 1343, 1344, 1345, 1346, 1351/3, 1351/4, 1354 in 1355, vse k.o. Koroška vrata.

 

 

Vsebinsko se predlagane spremembe in dopolnitve nanašajo na dopolnitev pogojev za sanacijo objekta Stara tribuna, tako da se omogoči energetska sanacija, uredijo ustrezni dostopi in objekt prilagodi na način, da bo skladen s kriteriji UEFA za igranje nogometnih tekem v skupinskem delu UEFA lige prvakov. Pri tem izgled in dimenzija ločne konstrukcije in ostalih nosilnih konstrukcijskih elementov objekta ostajajo nespremenjeni. Na območju, kjer je prisotna teniška infrastruktura, se omogoča energetska sanacija obstoječih objektov s poudarkom na teniški dvorani z možnostjo dograditve in povečanje kapacitete pokritih igrišč ustreznega standarda in energetske učinkovitosti ter omogoča rekonstrukcija nekaterih športnih površin za zagotovitev igrišč na trdi podlagi.

 

 

Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev dopolnjenega osnutka ureditvenega načrta bo potekala od vključno 6. septembra 2017 do vključno 6. oktobra 2017:

 

-    v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska 7/II, 2000 Maribor,

 

-    v prostorih Mestne četrti Koroška vrata, Vrbanska cesta 10, 2000 Maribor

 

-    na spletni strani www.maribor.si, rubrika »aktualno«.

 

Zainteresirana javnost lahko dobi informacije o razgrnjenem gradivu v času uradnih ur na mestu, kjer se odvija javna razgrnitev.

 

 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo v sredo, 27. septembra 2017 ob 16. uri v prostorih Mestne četrti Koroška vrata, Vrbanska cesta 10, Maribor.

 

 

V času javne razgrnitve lahko k navedenim spremembam in dopolnitvam pravne in fizične osebe podajo pripombe na sledeči način:

 

-        pisno na Mestna občina Maribor, Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska 7, 2000 Maribor,

 

-        na elektronski naslov mestna.obcina@maribor.si (zadeva: javna razgrnitev URN Ljudski vrt),

 

-        pripombe vpišejo v knjigo pripomb v prostoru javne razgrnitve.

 

 

O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec prostorskega akta.

 

 

Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 7. oktobra 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Priloge
 Gradivo za javno razgrnitev
 povzetek za javnost
 Ureditvena situacija
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM