Občina Maribor
Razpis za Glazerjevo nagrado in Glazerjeve listine v letu 2013

Datum objave:16.10.2012
Rok:17.12.2012
Kontaktna oseba:Bojan Labovič, Urad za kulturo in mladino

MESTNA OBČINA MARIBOR

Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad

 

 

RAZPIS ZA GLAZERJEVO NAGRADO IN GLAZERJEVE LISTINE V LETU 2013

 

 

Glazerjeva nagrada in Glazerjeve listine so priznanja Mestne občine Maribor za življenjsko delo in za posebne dosežke na področju kulture.

 

1.

Glazerjeva nagrada se podeljuje posameznikom ali skupinam ustvarjalcev za življenjsko delo na področju kulture, izjemoma tudi za posamične vrhunske umetniške dosežke, s katerimi je bila mariborska kultura uveljavljena v širšem prostoru.

 

2.

Glazerjeva listina se podeljuje posameznikom, skupinam ustvarjalcev, podjetjem in zavodom, organizacijam in društvom:

·       za kulturne stvaritve na različnih področjih ustvarjalnosti in poustvarjalnosti (leposlovne, gledališke, glasbene, plesne, likovne, arhitekturne, kulturološke, oblikovalske, fotografske, filmske, televizijske in radijske ter intermedijske) v obdobju zadnjih dveh let pred podelitvijo oziroma razpisom;

·       za posamezne dosežke na področju varovanja in ohranjanja ter prezentacijo naravne in kulturne dediščine v Mestni občini Maribor v obdobju zadnjih treh let pred podelitvijo oziroma razpisom;

·       za posebej uspešno večletno delo pri posredovanju splošnih kulturnih vrednot občanom Maribora;

·       za posebej uspešno večletno organizacijsko delo pri spodbujanju in razširjanju kulturnega življenja in dela v Mestni občini Maribor;

·       za pomembne prispevke k razvoju sodobne teorijske misli na področju kulture v obdobju zadnjih treh let pred podelitvijo oziroma razpisom.

 

3.

Predloge za Glazerjevo nagrado in Glazerjeve listine lahko oddajo posamezniki in pravne osebe.

 

Predlog mora vsebovati:

·       vrsto nagrade, za katero je kandidat predlagan;

·       podatke o kandidatu in njegovem delu;

·       utemeljitev z navedbo, kdaj so bila kandidatova dela prvič objavljena, izvajana, razstavljena ali kako drugače dana v javno presojo, ter objavljene ocene o njih.

 

Rok za oddajo predlogov je 17. december  2012.

Razpis je objavljen tudi na spletni strani http://www.maribor.si.

Predloge pošljite v zaprtih kuvertah (priporočeno, s povratnico) na naslov: Mestna občina Maribor, Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, z obveznim pripisom (ki opredeljuje vrsto nagrade) »NE ODPIRAJTE - PREDLOG ZA GLAZERJEVO NAGRADO« ali »NE ODPIRAJTE – PREDLOG ZA GLAZERJEVO LISTINO«.

Glazerjeva nagrada in Glazerjeve listine bodo podeljene v marcu 2013.

 

Dodatne informacije lahko dobite v Sektorju za kulturo na Uradu za kulturo in mladino Mestne občine Maribor, Slovenska 40, soba 205/II, tel.: 02/2201-291, e-pošta: bojan.labovic@maribor.si.

 

                                                                      

                                                                                                Odbor za podelitev Glazerjevih nagradMestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM