Občina Maribor
Uvedba sistema plačljivega parkiranja - CONA 8


Spoštovani!

Obveščamo Vas, da bomo na območju Verstovškove ulice in na severnem pločniku (delno na vozišču, delno na pločniku) ulice Moša Pijade predvidoma do 15.7.2012, uvedli sistem plačljivega parkiranja na javnih parkirnih mestih. Omenjeni lokaciji spadata v območje cone 8. V cono 8 spadajo vse ulice v območju med Ulico Gorkega na zahodu, na severu je mejna Ruška cesta na vzhodu Ljubljanska in na jugu železniška proga. Parkirni avtomat bo nameščen na sredi Verstovškove ulice in ustrezno označen. Cena parkiranja bo 0,80 €/h. Stanovalci in poslovni subjekti lahko proti plačilu pridobijo dovolilnico za parkiranje na omenjenih parkirnih prostorih, na podlagi vloge, ki jo oddajo v vložišču Sektorja za komunalo in promet, na Mestni občini Maribor, Ulica Heroja Staneta 1. Vlogo je možno pridobiti v vložišču ali na spletni strani Mestne občine Maribor. V vlogi so vsa ustrezna navodila in napotki za priloge, ki jih morajo vlagatelji priložiti.


Priloge
 Obvestilo
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM