Občina Maribor
Poslji
Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo

Datum objave: 30.12.2011

 

Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011; v nadaljevanju: uredba) Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju: MOM), objavlja

 

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

 

MOM bo na podlagi 73. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (ZUJIK, št- 77/2007 – UPB1, 56/2008, 94/2009, 4/2010 in 20/2011) in skladno z določbami 51. – 54. člena uredbe oddala v brezplačno uporabo naslednje nepremičnine:

1.     prostor v pritličju objekta na naslovu Koroška cesta 8, Maribor, ki leži na parc. št. 1573 k.o. Maribor – grad, št. stavbe 2526, v skupni izmeri 145,17 m2

2.     prostor v pritličju objekta na naslovu Glavni trg 20, Maribor, ki leži na parc. št. 1955 k.o. Maribor – grad, št. stavbe 2562, v skupni izmeri 253,93 m2

3.     prostor v pritličju objekta na naslovu Koroška cesta 5, Maribor, ki leži na parc. št. 1644 k.o. Maribor – grad, št. stavbe 2046, v skupni izmeri 62,94 m2;

4.     prostor v pritličju objekta na naslovu Koroška cesta 21, Maribor, ki leži na parc. št. 1609 in 1610 k.o. Maribor – grad, št. stavbe 1981, del stavbe 7, št. stanovanja 108, v skupni izmeri 32,32 m2;

5.     prostor v pritličju objekta na naslovu Koroška cesta 24, Maribor, ki leži na parc. št. 1601 k.o. Maribor – grad, št. stavbe 2520, v skupni izmeri 195,94 m2;

6.     prostor v pritličju objekta na naslovu Tyrševa ulica 6, Maribor, ki leži na parc. št. 1311 k.o. Maribor – grad, št. stavbe 1302, v skupni izmeri 87,87 m2;

 

Prostori se bodo oddali v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo javnemu zavodu Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture za izvajanje programov in projektov Evropske prestolnice kulture.

 

           

 

MESTNA OBČINA MARIBOR

 

 

Številka zadeve: 35210-77/2011

 


Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss