Občina Maribor
Razpis za uporabo opremljenih prostorov Upravne zgradbe v Kulturnem centru Pekarna


Javni zavod Mladinski kulturni center Maribor in Programski svet v KC Pekarna objavljata Razpis za uporabo opremljenih prostorov Upravne zgradbe v Kulturnem centru Pekarna v skladu z Predlogom upravljavskega modela (Mestni svet MOM, 28.06.2010) in Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/2010, 20/2011).

Več o razpisu v prilogi.

 

 


Priloge
 Javni razpis za uporabo prostorov Upravna zgradba Pekarna
 Obrazec 1
 Obrazec 2
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM