Občina Maribor
Vabilo na 2. sejo Varnostnega sosveta MOM


Na podlagi določil akta o ustanovitvi Varnostnega sosveta MOM

 

 

 

S K L I C U J E M

 

2. SEJO VARNOSTNEGA SOSVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,

 

 

KI BO V SREDO, 9. FEBRUARJA 2011, OB 15. URI

 

V PROSTORIH MESTNE OBČINE MARIBOR, UL. HEROJA STANETA 1,

 

V DVORANI GENERALA RUDOLFA MAISTRA.

 

 

 

Za 2. sejo VS predlagam naslednji dnevni red:

 

 

 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

   

 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda

   

 3. Obravnava in potrditev zapisnika prve seje

   

 4. Informacija o varnostnih pojavih na območju MOM za leto 2010

   

 5. Predstavitev projekta »City Watch«

   

 6. Obravnava in potrditev programa dela VS za leto 2011

   

 7. Razno

   

 

 

PODŽUPAN

 

Milan Mikl l.r.

 


Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM