Občina Maribor
od 2011 do 2012

Priloge
 Sklep o spremembi sklepa o imenovanju skrbnika registra tveganj
 Strokovne komisije na področju kulture v mestni občini Maribor
 Sklep o imenovanju delovne skupine za pripravo strokovnih podlag za združitev javnih podjetij v MOM
 Komisija za izvedbo pripravljalnih dejanj in postopkov prodaje kapitalskih naložb MOM
 Sklep o imenovanju Komisije za akcije pri Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
 Sklep o imenovanju delovne skupine za sodelovanje pri zasnovi taktilnih kart za slepe in slabovidne osebe v mestu Maribor
 Sklep o imenovanju komisije za ocenitev škode na kmetijski proizvodnji zaradi naravnih nesreč na območju MOM
 Sklep o razrešitvi Delovno operativne skupine za projekt "Maribor otrokom prijazno Unicefovo mesto" v sedanji sestavi in imenovanju Delovno operativne skupine v novi sestavi
 Sklep o razrešitvi Svetovalnega odbora za projekt "Maribor otrokom prijazno Unicefovo mesto" v sedanji sestavi in imenovanju Svetovalnega odbora v novi sestavi
 Sklep o imenovanju strokovne komisije po 57.a členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v MOM
 Sklep o spremembi sklepa o enovanju strokovne komisije po 57.a členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v MOM
 Sklep o imenovanju koordinatorja med MOM in javnim zavodom Maribor 2012 - EPK
 Komisija za vodenje postopka javno-zasebnega partnerstva pri projektih za izvedbo Univerzijade 2013
 Sklep o spremembi sklepa o imenovanju komisije za vodenje postopka javno-zasebnega partnerstva pri projektih za izvedbo Univerzijade 2013
 Strokovna komisija za pregled in oceno investicijske dokumentacije
 Projektna skupina za projekt LQ - CELIAC - izboljšanje kvalitete življenja bolnikov s celiakijo na obmejnem področju Slovenije in Madžarske
 Komisija za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju MOM
 Projektna skupina za izvedbo projekta: Leadership for Energy Action and Planning - LEAP (Vodenje načrtovanja in izvajanja aktivnosti na področju trajnostne energije
 Sklep o imenovanju delovne skupine za pripravo organizacijske oblike ter temeljnih programskih izhodišč za MAKS
 Projektna skupina za izvajanje projekta CITY VOLUNTEERS, delno sofinanciranega s strani Evropske unije, Evropski sklad za regionalni razvoj, Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013
 Sklep o imenovanju projektne skupine za strokovno sodelovanje pri izvedbi projekta "Ureditev Rotovškega trga in prenova Mariborske knjižnice"
 Sklep o imenovanju članov komisije za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških del za projekt MAKS - UGM
 Pripravljalni odbor Evropske prestolnice mladih 2013
 Sklep o imenovanju gradbenega odbora za ureditev Slomškovega trga
 Organizacijski odbor za izvedbo aktivnosti ob prihodu Njegove svetosti Dalai Lame in Nobelovih nagrajencev
 Sklep o imenovanju projektne skupine za projekt "Maribor City Card"
 Sklep o imenovanju komisije za ocenitev ponudb, podanih na razpis družbe Snaga d.o.o. z naslovom "Obdelava odpadkov pred odstranjevanjem Maribor"
 Sklep o imenovanju gradbenega odbora za izvedbo projekta ustanovitve stavbne pravice za gradnjo podzemne garaže in treh med seboj povezanih objektov za šport in turizem v skladu z Odlokom o ureditvenem načrtu športno-rekreacijskega območja Ljudski vrt
 Sklep o imenovanju strokovne komisije za pregled in potrditev projektne dokumentacije pri izvedbi projekta MAKS
 Sklep o imenovanju operativne delovne skupine za izvajanje ureditve nabrežja reke Drave
 Sklep o imenovanju strateške delovne skupine za strokovno sodelovanje pri izvajanju ureditve nabrežja reke Drave
 Sklep o spremembi sklepa o imenovanju strateške delovne skupine za strokovno sodelovanje pri izvajanju ureditve nabrežja reke Drave
 Sklep o imenovanju strateške delovne skupine za strokovno sodelovanje pri preveritvi ustreznosti umestitve garažne hiše na Slomškovem trgu in na Glavnem trgu v Mariboru
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM