Občina Maribor
Mandat 2010 - 2014 Pozivi političnim strankam in listam

Priloge
 Ponovni poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje treh članov v svet Vrtca Otona Župančiča Maribor
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje člana sveta javnega zavoda Dijaški dom Drava Maribor
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje člana sveta Doma Danice Vogrinec Maribor
 Poziv za predlaganje kandidatov za izvolitev predstavnikov MOM v volilno telo za volitve člana državnega sveta in določitev kandidata za člana državnega sveta
 Evidentiranje nadomestnih članov v svet Mariborske razvojne agencije in Umetnostne galerije Maribor
 Ponovni poziv za evidentiranje članov sveta Andragoškega zavoda - Ljudske univerze Maribor in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše
 Poziv za evidentiranje članov sveta Biotehniške šole, Andragoškega zavoda - Ljudske univerze Maribor in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše
 Poziv za evidentiranje članov v svet Vrtca Jadvige Golež - drugi poziv
 Poziv za evidentiranje petih predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet Mariborske razvojne agencije
 Poziv za evidentiranje članov v svete osnovnih šol Tabor I, borcev za severno mejo, Malečnik ter Vrtec Jadvige Golež Maribor
 Poziv za evidentiranje kandidatov za svet Centra za sluh in govor Maribor
 Poziv za evidentiranje nadomestnih članov sveta Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše
 Poziv za evidentiranje članov v svet Zavoda za zdravstveno varstvo, Centra za socialno delo in Mladinskega doma v Mariboru
 Poziv za evidentiranje članov v svet OŠ Franceta Prešerna in Srednje elektro-računalniške šole Maribor ter ponovno za OŠ Angela Besednjaka Maribor
 Poziv za evidentiranje članov v svet OŠ Angela Besednjaka in četrti poziv za evidentiranje v svet OŠ Slave Klavore Maribor
 Četrti poziv za evidentiranje kandidatov v svet Vrtca Tezno Maribor
 Tretji poziv za evidentiranje članov sveta za osnovni šoli Martina Konšaka in Slave Klavore Maribor
 Ponovno evidentiranje kandidatov za OŠ Martina Konšaka in Slave Klavore ter vrtcev Jožice Flander in Tezno ter nadomestnega člana v svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
 Evidentiranje kandidatov v Svet OŠ M Konšaka, OŠ S Klavore, Vrtev J Flander in Tezno nadomestnih članov KPC ND Odbora za kmetijstvo SPVCP
 Poziv za evidentiranje nadomestnega člana v odbor za kmetijstvo in celostni razvoj podeželja
 Poziv za evidentiranje nadomestnega člana v Odbor MS MOM za urejanje prostora in varstvo okolja
 Evidentiranje kandidatov za nadomestna imenovanja v odbora za komunalne in gospodarske javne sluzžbe, za kulturo in statutarno-pravno komisijo
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje članov svetov Mariborskih lekarn in Vrtca Tezno
 Poziv za evidentiranje članov sveta za OŠ Janka Padežnika in UKC ter ponovno za OŠ Maksa Durjave, OŠ Rada Robiča Limbuš in Dom Antona Skale Maribor
 Poziv za evidentiranje članov sveta za OŠ Janka Padežnika ter ponovno za OŠ Maksa Durjave, Rada Robiča Limbuš, Dom Antona Skale in Vrtec Studenci v Mariboru
 Poziv za evidentiranje kandidatov za Vrtec Studenci in OŠ Ludvika Pliberška ter ponovno za osnovne šole Maksa Durjave, Rada Robiča Limbuš in Prežihovega Voranca ter Dom Antona Skale v Mariboru
 Poziv za evidentiranje kandidatov za svete OŠ Rada Robiča Limbuš, OŠ Prežihovega Voranca, Dom Antona Skale, II. gimnazijo ter OŠ Maksa Durjave v Mariboru (ponovno)
 Evidentiranje kandidatov za sveta Biotehnične šole in vrtca Borisa Pečeta (ponovno) ter svet OŠ Maksa Durjave
 Evidentiranje kandidatov za svet Biotehniške šole Maribor
 Ponovno evidentiranje članov v svet Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje in Vrtca Borisa Pečeta v Mariboru
 Evidentiranje člana sveta za Srednjo šolo za gostinstvo in turizem ter nadomestno evidentiranje za Srednjo zdravstveno in kozmetično šolo Maribor
 Evidentiranje kandidatov po pozivu oz. ponovnih pozivih političnim strankam in listam za svete osnovnih šol Draga Kobala, bratov Polančičev, Toneta Čufarja, Srednje ekonomske šole, Šolskega centra Maribor, OŠ Franca Rozmana Staneta, Vrtca Borisa Pečeta ter Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor
 Evidentiranje članov v svete po pozivu oz. ponovnih pozivih političnim strankam in listam za osnovne šole Draga Kobala, Bratov Polančičev, Toneta Čufarja ter Srednje trgovske šole, Srednje šole za oblikovanje in Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje v Mariboru
 Evidentiranje članov v svete Osnovne šole Draga Kobala, Srednje trgovske šole in Osnovne šole bratov Polančičev v Mariboru
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje treh članov v svet OŠ bratov Polančičev
 Evidentiranje kandidatov v svete osnovnih šol Gustava Šiliha, Kamnice, Bojana Ilicha, vrtcev Pobrežje in Studenci ter Dijaškega doma Lizike Jančar v Mariboru
 Dodatno evidentiranje kandidatov za imenovanje v odbor za podelitev Glazerjevih nagrad
 Poziv za predlaganje kandidatov za izvolitev elektorjev ter določitev kandidata/ke za člana/ico državnega sveta
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje članov v svet Prometne šole Maribor, zavoda Športni objekti, SNG Maribor ter članov odbora za podelitev Glazerjevih nagrad
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje člana/ice v svet Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje šestih članov v svet Javnega zavoda za turizem Maribor - Pohorje
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje članov svetov Doma starejših občanov Tezno, Dijaškega doma Maribor, Vrtca Ivana Glinška, OŠ Leona Štuklja ter dveh članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
 Evidentiranje predstavnikov MOM za imenovanje članov sveta za Prvo gimnazijo Maribor, Mariborske lekarne in nadomestno imenovanje za OŠ Draga Kobala Maribor
 Evidentiranje kandidatov za nadomestno imenovanje v svet Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje dveh članov v komisijo za mladinska vprašanja in za nadomestnega člana sveta OŠ Martina Konšaka Maribor
 Evidentiranje kandidatov v svet III. gimnazije in nadomestnih članov v svet Mariborske razvojne agencije in Mladinskega kullturnega centra Maribor
 Evidentiranje predstavnika lokalne skupnosti v svet Izobraževalnega centra Piramida Maribor
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor
 Evidentiranje kandidata za imenovanje novega - nadomestnega predsednika komisije za priznanja in nagrade MOM
 Ponovni poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje v svet Mariborske razvojne agencije
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje v svet Konservatorija za glasbo in balet, MRA in MKC
 Evidentiranje treh predstavnikov MOM v svet Centra za pomoč na domu Maribor
 Evidentiranje kandidatov v svet Višje strokovne šole za gostinstvo Maribor
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje novega - nadomestnega predstavnika v svet Srednje šole za gostinstvo in turizem in Centra za sluh in govor Maribor
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje Odbora MS MOM za mladino, šolstvo in šport
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje nadomestnega člana v svet Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor
 Evidentiranje kandidatov za nadomestno imenovanje člana v svet Srednje šole za oblikovanje, Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje ter OŠ Slave Klavore v Mariboru
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje treh članov in njihovih namestnikov
 Evidentiranje kandidatov za nadomestnega predstavnika MOM v svet JZ KPC Narodni dom Maribor
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje nadomestnih članov v svete Pokrajinskega muzeja Maribor, Prometne šole Maribor, Andragoškega zavoda - Ljudska univerza, OŠ Toneta Čufarja Maribor in vrtca Pobrežje
 Evidentiranje kandidatov za svet in strokovni svet Energetske agencije za Podravje
 Predlog kandidatov za delovna telesa mestnega sveta MOM
 Evidentiranje kandiatov za:  - svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Konservatorij za glasbo in balet Maribor svet javnega zavoda Center za judovsko kulturno dediščino Sinagoga Maribor svet javnega zavoda Mariborska knjižnica svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Izobraževalni center Piramida Maribor
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavocda Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor
 Evidentiranje kanidatov za imenovanje predsednika, podpredsednika in člane Nadzornega odbora Mestne občine Maribor
 Ponovni poziv za Mariborsko knjižnico in IC Piramida  - Dodatno evidentiranje kandidatov
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM