Občina Maribor
Služba za splošne zadeve in upravljanje s kadrovskimi viri


Vodja: Lidija Krebl Vukovič, univ. dipl. prav. - po pooblastilu
Telefon: 02/2201- 325
Faks: 02/2201-333
 
Služba za splošne zadeve in upravljanje s kadrovskimi viri skrbi za:
  • izvajanje delovno pravne in uslužbenske zakonodaje (Zakon o delovnih razmerjih, zakon o javnih uslužbencih in zakon o sistemu plač v javnem sektorju ter podzakonski predpisi) za javne uslužbence, zaposlene v Mestni občini Maribor (v nadaljevanju: zaposleni)
  • pripravo splošnih aktov mestne uprave, ki določajo pravice in obveznosti zaposlenih
  • izobraževanje in usposabljanje zaposlenih
  • zdravstveno preventivo zaposlenih
  • izvajanje nalog pri koriščenju počitniških kapacitet za zaposlene
 
Služba tudi skrbi za :
  • opravljanje počitniške prakse dijakov in študentov v mestni upravi


Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM