Občina Maribor
Poslji
Sektor za komunalo in promet

Vodja:    Uroš Kosi
Telefon: 02/2201-687
Faks:      02/2526-551

E-pošta: uros.kosi@maribor.si        

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                           

Delovno področje
Sektor za komunalo in promet deluje na področju gospodarskih javnih služb. V okviru tega pa opravlja in skrbi predvsem za:
 • Pripravo standardov in normativov za gospodarske javne službe;
 • Strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb;
 • Urejanje občinskih cest;
 • Upravljanje z vodami, energetiko ter odpadki;
 • Promet ter plovbo po celinskih vodah;
 • Varnost cestnega prometa ter preventive in vzgoje v cestnem prometu;
 • Oglaševanje ter rabo javnih površin za potrebe gostinskih vrtov, prodaje na cesti in podobno;
 • Javni potniški promet in taksi službo.
 
Prav tako pa v Sektorju za komunalo in promet skrbimo tudi za vzdrževanje in urejanje objektov in naprav, kot so:
 • občinske ceste,
 • javne površine,
 • cestno signalizacijo,
 • semaforizacijo,
 • javne zelene površine - nekaj utrinkov,
 • otroška igrišča,
 • javne sanitarije,
 • podhodi in podobno.
 
Gospodarske javne službe v Mestni občini Maribor delujejo na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor.
 

 

Za občane:
 
 
 
Parkiranje:


Priloge
 Program investicij manjših vrednosti v Sektorju za komunalo in promet za 2010
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss