Občina Maribor
Mandat 2006-2010 Pozivi političnim strankam in listam

Priloge
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje člana sveta Konservatorija za glasbo in balet Maribor
 Evidentiranje dveh članov v svet JZ Center za judovsko kulturno dediščino Sinagoga Maribor
 Evidentiranje petih članov sveta MOM v svet Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor
 Evidentiranje za imenovanje tretjega člana sveta Vrtca Otona Župančiča - tretjič
 Evidentiranje za imenovanje tretjega člana sveta Vrtca Otona Župančiča - drugič
 Evidentiranje za imenovanje tretjega člana v svet Vrtca Otona Župančiča Maribor - prvič
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje treh članov sveta Vrtca Otona Župančiča - tretji poziv
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje predstavnikov MOM v svete Vrtca Otona Župančiča, OŠ Ludvika Pliberška, Andragoškega zavoda, KPC Narodni dom in Mladinskega doma v Mariboru
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje treh članov v svet OŠ Borisa Kidriča in Vrtca Otona Župančiča
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje dveh članov v svet Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje novega - nadomestnega člana sveta OŠ Franceta Prešerna
 Evidentiranje članov v svete Pokrajinskega muzeja, OŠ Malečnik in Dijaškega doma Drava v Mariboru
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje treh članov v svet Muzeja NO Maribor
 Evidentiranje predstavnikov MOM oziroma ustanoviteljice v svet Doma Danice Vogrinec, OŠ Tabor I in Tehniškega šolskega centra Maribor
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet Mariborske razvojne agencije
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) in predstavnikov lokalne skupnosti v svete javnih zavodov z dne 28. oktober 2009
 Poziv SD-u za evidentiranje kandidatov za imenovanje nadomestnih članov v odbor za komunalo in statutarno-pravno komisijo
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje dveh članov MOM v svet ustanoviteljic Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor
 Evidentiranje kandidata za imenovanje nadomestnega člana odbora za komunalne in gospodarske javne službe
 Evidentiranje kandidatov v svet MKC Maribor in nadomestnega člana v svet Mariborske knjižnice
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje v NS družbe Snaga in tretjič poziv za imenovanje članov sveta OŠ Martina Konšaka
 Dodatno evidentiranje kandidatov za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet OŠ Martina Konšaka
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet OŠ Martina Konšaka Maribor
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje predstavnikov MOM v svet Centra za sluh in govor in Vrtca Tezno
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje novega - nadomestnega predstavnika ustanoviteljice MOM v svet Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet OŠ Janka Padežnika in OŠ Slave Klavore - ponovno ter svet Vrtca Studenci in Vrtca Ivana Glinška
 Evidentiranje kandidatov za nadomestno imenovanje člana v odbor za finance ter odbor za kmetijstvo in celostni razvoj podeželja MOM
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svete OŠ Janka Padežnika, OŠ Slave Klavore, Vrtca Jožice Flander in II. gimnazije Maribor
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje novega - nadomestnega člana UO Javnega gospodarskega zavoda za turizem Maribor
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svete osnovnih šol Franceta Prešerna, Prežihovega Voranca, Angela Besednjaka, Maksa Durjave in Rada Robiča Limbuš ter Doma Antona Skale Maribor
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet Vrtca Borisa Pečeta, nadomestno imenovanje v svet Mariborske knjižnice, nadomestno imenovanje podpredsednika odbora za urejanje prostora in varstvo okolja ter članov komisije za mladinska vprašanja
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje predstavnika MOM v svet UKC Maribor in ZZV Maribor
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje novega - nadomestnega člana v svet zavoda Mariborska razvojna agencija
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet OŠ Toneta Čufarja  - dodatno evidentiranje
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje podpredsednika komisije za priznanja in nagrade in člana odbora za gospodarstvo
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet OŠ Franca Rozmana Staneta, OŠ Toneta Čufarja in OŠ Draga Kobala ter novega - nadomestnega predstavnika v svet Centra za pomoč na domu
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet OŠ Gustava Šiliha ter predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Srednje šole za gostinstvo in turizem, Srednje šole za oblikovanje, Srednje trgovske šole in Srednje ekonomske šole v Mariboru
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje predsednika in osem članov Odbora za podelitev Glazerjevih nagrad in treh predstavnikov MOM v svet OŠ Kamnica  - ponovno dodatno evidentiranje
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje predsednika in osem članov Odbora za podelitev Glazerjevih nagrad  - dodatno evidentiranje
 Poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Kamnica
 Poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje predsednika in članov odbora za podelitev Glazerjevih nagrad ter novega - nadomestnega člana UO Javnega zavoda za turizem
 Poziv za evidentiranje kandidatov za člana sveta SNG Maribor kot predstavnika lokalne skupnosti (MOM)
 Poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet OŠ Bojana Ilicha Maribor in OŠ bratov Polančičev Maribor
 Poziv političnim strankam in listam za:  - Imenovanje člana v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja zdravstvena šola Maribor, Imenovanja člana v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Prometna šola Maribor, Imenovanje člana v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja elektro-računalniška šola Maribor, Imenovanje člana v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja strojna in poslovna šola Maribor, Imenvoanje štirih članov v svet Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor, Imenovanje treh članov v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pobrežje, Imenoanje novega - nadomestnega predsednika sveta zavoda Mariborska razvojna agencija
 Poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje petih predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Mariborske lekarne
 Evidentiranje kandidatov za: imenovanje novega - nadomestnega člana sveta kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Umetnostne galerije Maribor, imenovanje predstavnika lokalne skupnsoti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Dijaškega doma Maribor in imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet Osnovne šole Tabor II Maribor
 Poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnih zavodov Dom starejših občanov Tezno in Prva gimnazija Maribor - ponovni postopek
 Poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Dijaški dom Lizike Jančar Maribor
 Poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje predstavnikov lokalne skupnosti kot predstavnikov ustanoviteljice (MOM) za svet Doma starejših občanov Tezno in Prve gimnazije Maribor
 Poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje novega - nadomestnega člana sveta javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor kot predstavnika ustanoviteljice (MOM)
 Poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje upravnega odbora Javnega gospodarskega zavoda za turizem, predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet zavoda Živilska šola in dveh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet Srednje glasbene in baletne šole Maribor
 Poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje nadomestnih članov oz. predstavnikov ustanoviteljice v svet KPC Narodni dom, Srednje šole za oblikovanje in Andragoškega zavoda Maribor, Ljudska univerza
 Poziv za evidentiranje predstavnikov ustanoviteljice v svet JZ Športni objekti Maribor in predlaganje kandidatov - predstavnikov MOM za člane nadzornega sveta družbe Farmadent d.o.o.
 Poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje dveh novih - nadomestnih članov v odbor za lokalno samoupravo MS MOM
 Poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje novega-nadomestnega člana v svet Mladinskega kulturnega centra ter imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice v svet Dijaškega doma Tezno in III. gimnazije Maribor
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM