Občina Maribor
»Občinski podrobni prostorski načrta (v nadaljevanju OPPN) za del območja St-1 ob Ruški cesti v Mariboru – gradiva za pridobitev prvega mnenja«

Datum objave:23.3.2020
Rok:30. april 2020
Kontaktna oseba:mag. Lidija Kodrič Vuk, e-pošta: lidija.kodricvuk@maribor.si
Mestna občina Maribor v skladu z določili Zakona o urejanju prostora  (Ur.l.RS št. 61/17) objavlja osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja St-1 ob Ruški cesti v Mariboru za potrebe pridobitve prvega mnenja nosilcev urejanja prostora.

Priloge
 2019_OPPN_23.3.2020_osnutek
 LIST_1_1_IZSEK_PLAN_osnutek
 LIST_2_1_OBSTOJECE_Z_MEJO_OPPN_osnutek
 LIST_3_1_PREGLEDNA_DOF_osnutek
 LIST_4_1_UREDITVENA_SIT_osnutek
 LIST_4_2_FUNKCIONALNO_OBLIK_P_osnutek
 LIST_4_3_KOMUNALNA_SIT_osnutek
 LIST_4_4_PROMETNA_SIT_osnutek
 Sklep-objavljen

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM