Občina Maribor
Razpis za sofinanciranje projektov na področju varstva okolja in ohranjanja narave v MOM 2020 – JRMOM-VON-2020

Datum objave:7.2.2020
Rok:25. 2. 2020 Obvestilo o poteku razpisa objavljeno
Kontaktna oseba:Saša BRICMAN RANTUŠA, dipl. upr. org., T: 02 220 1 474
Informativni sestanek o razpisu na področju varstva okolja in ohranjanje narave (JRMOM-VON-2020) bo v četrtek 13. 2. 2020 ob 14. uri, na lokaciji SOU Maribor, Skupne službe varstva okolja, sejna soba/II. nadstropje, Slovenska ulica 40, Maribor.
Prosimo za predhodno potrditev prihoda na e-naslov: sasa.bricmanrantusa@maribor.si
 
Vljudno vabljeni!

Priloge
 Prejemniki sredstev-spletna stran
 JRMOM-VON-2020 - Obvestilo o poteku razpisa v povezavi s COVID-19
 Javni razpis 2020
 Razpisna dokumentacija 2020
 Obrazec 1-Prijava 2020
 Obrazec 2-Vsebina projekta 2020
 Obrazec 3-Zahtevek 2020
 Obrazec 4-Finančno poročilo 2020
 Obrazec 5 - Izjava
 Obrazec 6 - Oprema ovojnice
 Vzorec pogodbe 2020

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM