Občina Maribor
Energetska učinkovitost za javno infrastrukturo v potniškem prometu v Srednji Evropi

 

Mestna občina Maribor je v letu 2019 pristopila k izvajanju evropskega projekta EfficienCE v okviru programa Interreg CENTRAL EUROPE, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

 

 

EfficenCE je projekt sodelovanja partnerjev v Srednji Evropi, ki ima cilj zmanjšati ogljični odtis v regiji. Večina srednjeevropskih mest ima razširjen sistem javnega prevoza, ki nudi možnosti za nizkoogljične mobilnostne storitve. Več kot 63% dnevnih migracij v evropskih regijah se opravi z javnim prevozom. Zmanjšanje izpustov CO2 v javnem prevozu je mogoče dosegati z ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti in deleža obnovljivih virov energije. K temu lahko prispevajo lokalne skupnosti, podjetja in operaterji za javni prevoz na način, da se načrtujejo programi in akcijski načrti ter izvajajo pilotni projekti za delovanje nizkoogljične infrastrukture.

 

 

Partnerji projekta si prizadevajo zmanjšati škodljive izpuste, ki jih povzroča promet z izboljšanjem infrastrukture javnega potniškega prometa v mestih v Srednji Evropi. Projekt je sestavljen iz treh stebrov: bolj trajnostna uporaba energije, bolj učinkovita raba energije ter človeški viri in zavedanje operaterjev javnega potniškega prometa o pomembnosti učinkovite rabe energije. 

 

 

Dvanajst partnerjev iz sedmih držav, vključno s sedmimi podjetji za javni prevoz, sodeluje v projektu tri leta  s ciljem raziskati in izkoristiti potencial na tem področju. Namen projekta je tudi prispevati zastavljenim nalogam "Bele knjige" EU za zmanjšanje škodljivih emisij transporta za 60 odstotkov do 2050, kakor tudi prepoloviti uporabo vozil na konvencionalni pogon v urbanem prevozu do 2030. V okviru projekta se bodo izvajale pilotne aktivnosti za večjo energetsko učinkovitost, pilotni projekti na področju fotovoltaike in električnih polnilnic v javnem potniškem prometu, izmenjava dobrih praks in znanj med partnerji,  izobraževanja in delavnice.

 

 

Program Interreg CENTRAL EUROPE spodbuja sodelovanje ustanov v Srednji Evropi pri skupnih izzivih. S sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj podpira program ustanove pri čezmejnem sodelovanju s ciljem izboljšanja stanja v mestih in regijah v Avstriji, Hrvaški, Češki republiki, Nemčiji, Madžarski, Italiji, Poljski, Slovaški in Sloveniji.

 

 

Partnerji projekta:

 

 

·         City of Leipzig, Digital City Unit (vodilni partner)

 

 

·         Leipzig Transport Company

 

 

·         Wiener Linien

 

 

·         Center for Budapest Transport

 

 

·         Gdynia Trolleybus Transport Company

 

 

·         Gdańsk University of Technology

 

 

·         Mestna občina Maribor

 

 

·         Univerza v Mariboru

 

 

·         Pilsen City Public Transport Company

 

 

·         Municipality of Bergamo

 

 

·         Redmint Social Enterprise

 

 

·         Mobilissimus Ltd.

 

 

 

 

Vrednost celotnega projekta:  2,4 mio EUR

 

 

Vrednost projekta v Mestni občini Maribor:   157.563,00 EUR

 

 

Spletna stran projekta:  project website, facebook, linkedin  twitter.

Prvo srečanje projektnih partnerjev projekta EfficienCE v Leipzigu poleti 2019

 


Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM