Občina Maribor
Rezultati raziskave zadovoljstva uporabnikov z uvedeno spremembo poteka mestne avtobusne linije 18

 

 

 

 

Sedemdesetim odstotkom anketirancev skupine mladih (dijaki, osnovnošolci in študentje) z območja Peker in Radvanja se je dostopnost izboljšala oziroma ostala enaka. S spremembo trase v letu 2017 je mestna linija 18, sodeč po odgovorih anketirancev, pridobila skupno 23 % novih potnikov ter 15 % novih potnikov z območja Peker in Radvanja. Na podlagi rezultatov strokovne raziskave ostaja trasa linije 18 nespremenjena.

 

 

(Maribor, 03. september 2019) V okviru projekta LIFE CARE4CLIMATE je Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru v sodelovanju z Javnim podjetjem za mestni potniški promet Marprom d.o.o. in MO Maribor izvedla preveritev zadovoljstva med uporabniki mestne avtobusne linije 18, ki vozi na relaciji center mesta – Pekre.  

 

 

Na liniji 18 je bila v letu 2017 uvedena sprememba poteka trase, pri čemer se je linija podaljšala na območje MČ Koroška vrata (mimo občinske stavbe, do Škofijske gimnazije in krožno nazaj po Gosposvetski in Koroški cesti) ter zaključila na začetnem/končnem postajališču v Pekrah (Pekre - knjižnica).

 

 

Uporaba javnega mestnega potniškega prometa (JMPP) je v veliki meri odvisna od kakovosti ponudbe oziroma izvajanja storitve prevoza potnikov. Kakovostna storitev JMPP pomeni, da bo potnikom omogočena hiter, udoben in varen prevoz med dvema izbranima lokacijama.

 

 

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 18 vprašanj, osredotočenih na uporabo mestne avtobusne linije 18 in na potovalne navade njenih potnikov, predvsem iz Peker in Radvanja. Anketiranje se je izvajalo v mesecu juniju 2019 (5., 6., 11., 12., 13. in 19. junij) na avtobusnih postajališčih kakor tudi na avtobusih mestne linije 18. Od 693 realiziranih anketnih vprašalnikov je bilo zaradi neustrezne kakovosti, zavrnitve anketiranja ali neuporabe linije 18 izločenih 106 oz. 15,3 % anketnih vprašalnikov. Za nadaljnjo analizo je bilo torej uporabljenih 587 anketnih vprašalnikov.

 

 

V nadaljevanju so podani nekateri izsledki opravljene raziskave:

·         Največji delež z območja Peker in Radvanja predstavljajo mladi (dijaki, osnovnošolci in študenti), ki z 41 % prevladujejo pri uporabi mestne linije 18. Upokojenci z 32 % predstavljajo drugo največjo skupino, zaposleni pa predstavljajo četrtino vseh anketirancev na tem območju.

 

 

·         82 % anketirancev z območja Peker in Radvanja uporablja mestno linijo 18 vsak dan ali vsaj 2- do 4-krat tedensko za vsakodnevne opravke (pot v šolo, službo ...) ali pa za občasne osebne opravke (obisk banke, zdravnika, ostale storitve).

 

 

·         Boljšo ali enako dostopnost do ciljev potovanj in nazaj ima 52 % anketirancev. Dostopnost do ciljev potovanja se je 60 % anketirancem z območja Peker in Radvanja izboljšala ali ostala enaka. Dostopnost se je izboljšala predvsem mladim (dijaki, osnovnošolci in študenti), saj je 70% anketirancev te skupine z območja Peker in Radvanja zadovoljnih z novo podaljšano linijo.

 

 

·         Z uvedbo nove trase v letu 2017 je mestna linija 18 sodeč po odgovorih anketirancev pridobila 23 % novih potnikov ter 15 % novih potnikov z območja Peker in Radvanja.

 

 

·         Alternativne linije predstavljajo boljšo ali enako dostopnost do ciljev potovanja za 61 % vseh anketirancev na območju Peker in Radvanja. V primerjavi z vsemi anketiranci, 35 % anketirancev iz Peker in Radvanja meni, da jim alternativne linije omogočajo slabšo dostopnost do ciljev potovanja, saj je mestna linija 18 za večino občanov Peker in Radvanja edina neposredna povezava do centra Maribora.

 

 

·         56 % vseh anketirancev je naklonjenih ureditvi javnega mestnega potniškega prometa s prestopanjem, vendar le v primeru, da se jim potovalni čas ne podaljša. 25 % anketirancev z območja Peker in Radvanja prestopanju ni naklonjenih.

 

 

Na podlagi rezultatov strokovne raziskave ostaja trasa linije 18 nespremenjena.

 

 

 

 

                                                                                                                      Odnosi z javnostmi

 

 

                                                                                                                  Mestna občina Maribor

 

 


Priloge
 Končno poročilo
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM