Občina Maribor
Izhodišča za pripravo OPPN za del območja St-1 v MO Maribor

Datum objave:17.7.2019
Rok:15. 9. 2019
Kontaktna oseba:Lidija KODRIČ VUK, T: 02 220 14 90 E: lidija.kodricvuk@maribor.si / Simon TEKAVEC, T: 02 220 145 12 E: simon.tekavec@maribor.si
Mestna občina Maribor v skladu z določili Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/2017) objavlja izhodišča in sklep o pričetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja St-1 v MO Maribor.
Postopek priprave OPPN se v prostorskem informacijskem sistemu vodi pod identifikacijsko številko 1287.

Priloge
 Sklep o začetku postopka
 2019 OPPN 002 izhodišča 2
 Imo-Real-dravski-breg-19-06-26
 LIST 1 IZSEK PLAN izhodišča
 LIST 2 OBSTOJEČE STANJE izhodišča
 LIST 3 PREGLEDNA DOF izhodišča
 LIST 4 UREDITVENA SIT izhodišča

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM