Občina Maribor
Razgrnitev izhodišč za pripravo OPPN za del območja St-1 v MO Maribor

Datum objave:26.6.2019
Rok:12. 7. 2019
Kontaktna oseba:Lidija Vuk Kodrič, 02 2201 492, lidija.kodricvuk@maribor.si
Mestna občina Maribor v skladu z določili zakona o urejanju prostora  (Ur.l.RS št. 61/17) objavlja Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Studenci St-1 in osnutek sklepa za pripravo le-tega.
Izhodišča bodo razgrnjena v času od 26. junija 2019 do vključno 10. julija 2019 na spletnih straneh Mestne občine Maribor. Gradiva so v času uradnih ur dostopna tudi na Sektorju za urejanje prostora.«

Priloge
 2019_OPPN_002_izhodisca
 Idejna zasnova-19-04-15
 LIST_1_IZSEK_PLAN_izhodisca
 LIST_2_OBSTOJECE_STANJE_izhodisca
 LIST_3_PREGLEDNA_DOF_izhodisca
 LIST_4_UREDITVENA_SIT_izhodisca
 Sklep o začetku postopka

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM