Občina Maribor
Izhodišča za pripravo OPPN za stanovanjsko sosesko novo Pobrežje v Mestni občini Maribor

Datum objave:24.5.2019
Rok:24. 7. 2019
Kontaktna oseba:Lidija Vuk Kodrič, 02 2201 492, lidija.kodricvuk@maribor.si
Mestna občina Maribor v skladu z določili Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/2017) objavlja izhodišča in sklep o pričetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Novo Pobrežje v Mestni občini Maribor.

 

Postopek priprave OPPN se v prostorskem informacijskem sistemu vodi pod identifikacijsko številko 1123.


Priloge
 IZHODISCA POBREZJE SKUPAJ S PRILOGAMI
 Sklep
 Sklep o pričetku postopka čistopis
 Sprememba sklepa

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestilo
rss
Facebook MOM