Občina Maribor
Turistična taksa - obračunavanje turistične in promocijske takse v Mestni občini Maribor

 
 
 
Obvestilo nastanitvenim obratom
 
Zaradi izrednih razmer ob razglašeni epidemiji in sprejetega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS, ki velja od 16.3.2020 je nudenje nastanitev gostom prepovedano.
Na spletni strani SOS je objavljeno Obvestilo AJPES – eTurizem v izrednih razmerah.
 
Odgovore na morebitna vprašanja v zvezi s tem lahko najdete na tej povezavi:  https://www.gov.si/novice/2020-03-18-posodobljeno-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/, kjer je med drugim tudi poglavje: 
ZA NASTANITVENE IN GOSTINSKE OBRATE
Gostje Airbnb z uporabniki poslovnih prostorov delijo skupne prostore (stranišča ipd.). Kakšen je napotek glede delovanja Airbnb enot na splošno v Sloveniji v tem času, ko bi morali imeti večjo sledljivost?
Za kratkoročno oddajane nepremičnin turistom velja več pogojev. Med obveznimi pogoji za oddajanje je tudi soglasje solastnikov več stanovanjske stavbe (75 % ali 100 %), vendar je to področje v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor, zato predlagamo, da se obrnete na njih. Glede samozaščite zdravja gostov, zaposlenih in odgovornosti do drugih, veljajo usmeritve in navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Od kdaj dalje se bodo lahko namestitvene kapacitete spet prodajale?
Kako je z možnostjo, da v pomembnejših destinacijah ostane en hotel odprt in s katerim bi se omogočilo tudi morebitno nastanitev zdravstvenega osebja, novinarjev in podobno?
Ponovna prodaja nastanitvenih kapacitet se lahko prične po preklicu Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev. Odlok prepoveduje vsakršno nastanitev oziroma odprtje hotelov za goste. Glede vprašanja o morebitnih nastanitvenih zmogljivostih za zdravstveno osebje, novinarje in podobno še nimamo navodil, saj bo o tem odločal krizni štab Vlade Republike Slovenije, v kolikor bo to potrebno.
Ali se Odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev nanaša na vse namestitvene obrate in namestitveno dejavnost na splošno ali bolj na hotele in na obrate z recepcijo, kjer pride do direktnega kontakta, saj pri oddaji počitniških stanovanj in sob gostom ni osebnega kontakta, prav tako gostje rezervirajo sobo in plačajo izključno preko spleta?
Odlok velja za vse nastanitvene kapacitete enako. Na podlagi tega odloka se novih gostov ne sme sprejemati. Prepovedi iz sprejetega odloka bodo veljale do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi in sprejme Vlada Republike Slovenije s sklepom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije.
...
Kako je s tujimi nastanjenimi gosti, ki ne morejo domov zaradi ukrepov posameznih držav?
V skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji so prepovedane tudi nastanitvene storitve. Glede na zatečeno stanje nastanjenih tujih gostov v hotelskih sobah se razume, da je potrebno v času epidemije poskrbeti za njih. Prosimo upoštevajte tudi vsa navodila NIJZ in Vlade RS glede ravnanja v času epidemije COVID-19.
 
 
 
V skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (v nadaljevanju ZSRT-1, Ur. list RS, št. 13/2018) je od 1. 1. 2019 v veljavi tudi nova promocijska taksa.
 
Obračunati je potrebno turistično in promocijsko takso.
 
Za nakazila turistične in promocijske takse, ki jo morate v skladu z ZRST-1 nakazati do 25. dne v mesecu za pretekli mesec imamo dva podračuna:
 
  • nakazila turistične in promocijske takse obračunane v letu 2019:
          Številka transakcijskega računa za nakazila
          turistične in promocijske takse skupaj je (nov podračun!):
          SI56 0127 0845 0000 039
          Referenca prejemnika:
          SI19 + davčna številka plačnika-07129
 
  • nakazila turistične takse obračunane v letu 2018:
          Številka transakcijskega računa za nakazila
          za dolgovano turistično takso iz leta 2018 nakazujete na (drug podračun):
          SI56 0127 0010 0008 403 
          Referenca prejemnika:
         OBVEZNO JE POTREBNO NAVESTI:
         Novi sklic: 00 75698 704704
         Namen: plačilo turistične takse
 
Primer prikaza turistične in promocijske takse na izdanih računih (skladno s priporočili Ministrstva za finance-glej spodaj):
   
EUR
št. nočitev
znesek v EUR
Turistična taksa – polna:                   
2,00
1
2,00
Turistična taksa – 50 % oprostitev: 
1,00
1
1,00
Skupaj turistična taksa:
 
 
3,00
Promocijska taksa - polna turistična taksa:
0,50
1
0,50
Promocijska taksa - 50% oprostitev tur. takse:
0,25
1
0,25
Skupaj promocijska taksa: 
 
 
0,75
Skupaj turistična in promocijska taksa (za nakazilo):
3,75
 
Za evidentiranje gostov je potrebno uporabljati aplikacijo eTurizem (kodo za prijavo in navodila ste prejeli na AJPES-u). Merodajni podatki za obračune turistične in promocijske takse so tisti, ki jih poročate na Ajpes in so vaša obveza za plačilo. Podatki, ki jih imate v knjigi gostov in v evidenci turistične takse (20. člen ZSRT-1) ter knjigi izdanih računov se morajo ujemati.
 
Priporočilo:  podatki v eTurizmu (Ajpes) po ca. 32. dneh niso več vidni. Priporočljivo je, da si poročila tedensko/mesečno shranjujete v pisni in/ali elektronski obliki za svoje evidence.
 
Koristne povezave:
 


Priloge
 eTurizem in RNO_ SURS_22052019_MB
 Predstavitev_AJPES_aplikacija_eTurizem
 Policija - Prijava_gosta_zlozenka_2017
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o turistični in promocijski taksi v MOM
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Maribor
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Maribor-neuradno prečiščeno besedilo
 Zakon o prijavi prebivališča-2016-01-2294
 Zakon o spodbujanju razvoja turizma - ZSRT-1
 Zakon o gostinstvu - neuradno prečiščeno besedilo
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM