Občina Maribor
Turistična taksa - obračunavanje turistične in promocijske takse v Mestni občini Maribor

V skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (v nadaljevanju ZSRT-1, Ur. list RS, št. 13/2018) je od 1. 1. 2019 v veljavi tudi nova promocijska taksa.
 
Obračunati je potrebno turistično in promocijsko takso.
 
Za nakazila turistične in promocijske takse, ki jo morate v skladu z ZRST-1 nakazati do 25. dne v mesecu za pretekli mesec imamo dva podračuna:
 
  • nakazila turistične in promocijske takse obračunane v letu 2019:
          Številka transakcijskega računa za nakazila
          turistične in promocijske takse skupaj je (nov podračun!):
          SI56 0127 0845 0000 039
          Referenca prejemnika:
          SI19 + davčna številka plačnika-07129
 
  • nakazila turistične takse obračunane v letu 2018:
          Številka transakcijskega računa za nakazila
          za dolgovano turistično takso iz leta 2018 nakazujete na (drug podračun):
          SI56 0127 0010 0008 403 
          Referenca prejemnika:
         OBVEZNO JE POTREBNO NAVESTI:
         Novi sklic: 00 75698 704704
         Namen: plačilo turistične takse
 
Primer prikaza turistične in promocijske takse na izdanih računih (skladno s priporočili Ministrstva za finance-glej spodaj):
   
EUR
št. nočitev
znesek v EUR
Turistična taksa – polna:                   
2,00
1
2,00
Turistična taksa – 50 % oprostitev: 
1,00
1
1,00
Skupaj turistična taksa:
 
 
3,00
Promocijska taksa - polna turistična taksa:
0,50
1
0,50
Promocijska taksa - 50% oprostitev tur. takse:
0,25
1
0,25
Skupaj promocijska taksa: 
 
 
0,75
Skupaj turistična in promocijska taksa (za nakazilo):
3,75
 
Za evidentiranje gostov je potrebno uporabljati aplikacijo eTurizem (kodo za prijavo in navodila ste prejeli na AJPES-u). Merodajni podatki za obračune turistične in promocijske takse so tisti, ki jih poročate na Ajpes in so vaša obveza za plačilo. Podatki, ki jih imate v knjigi gostov in v evidenci turistične takse (20. člen ZSRT-1) ter knjigi izdanih računov se morajo ujemati.
 
Priporočilo:  podatki v eTurizmu (Ajpes) po ca. 32. dneh niso več vidni. Priporočljivo je, da si poročila tedensko/mesečno shranjujete v pisni in/ali elektronski obliki za svoje evidence.
 
Koristne povezave:
 


Priloge
 eTurizem in RNO_ SURS_22052019_MB
 Predstavitev_AJPES_aplikacija_eTurizem
 Policija - Prijava_gosta_zlozenka_2017
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o turistični in promocijski taksi v MOM
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Maribor
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Maribor-neuradno prečiščeno besedilo
 Zakon o prijavi prebivališča-2016-01-2294
 Zakon o spodbujanju razvoja turizma - ZSRT-1
 Zakon o gostinstvu - neuradno prečiščeno besedilo
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM