Občina Maribor
Pozivi političnim strankam in listam v mandatu 2018 - 2022

Priloge
 Evidentiranje kandidatov za:  -  1. Imenovanje treh nadomestnih predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Ivana Glinška Maribor 2. Imenovanje nadomestnega predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor 3. Imenovanje dveh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor
 Evidentiranje kandidatov imenovanje nadomestnega člana kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega zavoda za turizem Maribor - Pohorje
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje Odbora Mestnega sveta MOM za mednarodno in medmestno sodelovanje
 Evidentiranje kandidatov -  - 1. Imenovanje nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza 2. Imenovanje nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor
 Evidentiranje kandidatov  - IMENOVANJE TREH NADOMESTNIH PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJICE (MOM) V SVET JAVNEGA ZAVODA MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR IMENOVANJE PREDSTAVNIKA USTANOVITELJICE (MOM) V SVET IN V STROKOVNI SVET JAVNEGA ZAVODA ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE (ENERGAP) A) Imenovanje predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega zavoda Energetska agencija za Podravje (Energap) in predsednika sveta zavoda B) Imenovanje predstavnika ustanoviteljice (MOM) v strokovni svet Javnega zavoda Energetska agencija za Podravje (Energap) IMENOVANJE ENEGA NADOMESTNEGA ČLANA V KOMISIJI ZA MLADINSKA VPRAŠANJA KOT PREDSTAVNIKA MESTNEGA SVETA MOM
 Evidentiranje kandidatov za imenovanje delovnih teles Mestnega sveta Mestne občine Maribor
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM