Občina Maribor
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PPE Pobrežje 10S (stanovanjsko območje ob Cesti XIV. divizije)
Priloge
 CXIV.DIV.
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestilo
rss
Facebook MOM