Občina Maribor
Javni razpis za ''PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTIH MESTNE OBČINE MARIBOR''

Datum objave:6.7.2018
Rok:21.8.2018
Kontaktna oseba:mag. Niko Jandl, nikojandl@maribor.si

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) in Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije objektov v lasti Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/18) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Mestne občine Maribor.


Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo.


Priloge
 Obrazci za sestavo prijave
 Razpisna dokumentacija

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM