Občina Maribor
Proračun za leto 2001

 


Priloge
 Finančni načrt  - Finančni načrt mestnih četrti in krajevnih skupnosti za leto 2001
 Finančni načrt  - Finančni načrt mestnih četrti in krajevnih skupnosti za leto 2002
 Načrt delovnih mest  - Načrt delovnih mest v mestni upravi Mestne občine Maribor za leto 2001
 Načrt prodaje stanovanj
 Obrazložitev odloka o proračunu
 Obrazložitev proračuna MOM za leto 2001
 Obseg sredstev za leto 2001
 Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2001
 Poraba namenskih prejemkov v letu 2001
 Posebni del proračuna - finančni načrt odhodkov za leto 2001
 Program investicij Mestne občine Maribor za leto 2001
 Program prodaje  - Program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2001
 Program prodaje  - Program prodaje občinskega stvarnega premoženja na področju poslovnih prostorov
 Program prodaje stavbnih zemljišč
 Razporeditev ostanka sredstev  - Razporeditev predvidenega ostanka sredstev na računu proračuna na dan 31.12.2000
 Seznam odredbodajalcev Mestne občine Maribor
 Splošni del proračuna
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM