Občina Maribor
Proračun za leto 2000

 


Priloge
 Odlok o proračunu MOM za leto 2000
 Bilanca prihodkov in odhodkov
 Kabinet župana  - Načrt odhodkov za leto 2000
 Komunalna direkcija  - Finančni načrt za leto 2000
 Mestni inšpektorat  - Finančni načrt za leto 2000
 Oddelek za družbene dejavnosti  - Finančni načrt odhodkov za leto 2000
 Oddelek za finance  - Finančni načrt odhodkov za leto 2000
 Oddelek za gospodarjenje z občinskim premoženjem  - Finančni načrt za leto 2000
 Oddelek za gospodarske dejavnosti  - Finančni načrt za leto 2000
 Oddelek za splošne in pravne zadeve  - Finančni načrt za leto 2000
 Ostale organizacije  - Finančni načrt za leto 2000
 Politične stranke  - Finančni načrt za leto 2000
 Posebni del proračuna - odhodki po skupinah
 Posebni del proračuna - odhodki po uporabnikih
 Račun financiranja
 Račun finančnih terjatev in naložb
 Služba mestnega sveta  - Finančni načrt odhodkov za leto 2000
 Služba za GIS ter obdelavo podatkov  - Finančni načrt za leto 2000
 Služba za zaščito in reševanje  - Finančni načrt za leto 2000
 Splošni del proračuna
 Zavod za prostorsko načrtovanje  - Finančni načrt za leto 2000
 Zavod za šport  - Finančni načrt za leto 2000
 Zavod za turizem  - Finančni načrt za leto 2000
 Zavod za varstvo okolja  - Finančni načrt za leto 2000
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM