Občina Maribor
MO Maribor s participacijo stanovalcev do obnove drevoreda na Marčičevi ulici

Mo Maribor na pobudo in s finančno participacijo stanovalcev pričela z obnovo drevoreda in zasaditvijo 29 novih dreves na Marčičevi ulici v Mariboru.

 

 

Precejšnji del drevesnega fonda na Marčičevi ulici je zaradi bolezni, starosti ter vplivov okolja že propadel in je bil odstranjen. Ostalo je le še 15 dreves, katerih zdravstveno stanje večine je po poročilu arborista mejnih. MO Maribor je tako z dogovori in postopki za zamenjavo drevoreda na pobudo stanovalcev pričela že v letu 2016. V letu 2017 smo pridobili strokovno arboristično mnenje ter zagotovili proračunski vir za preostali del investicije v letu 2017. Stanovalci so oziroma bodo preko donacijskih pogodb prispevali tretjinski delež obnove, preostali delež zagotovi MO Maribor. Z 21 potencialnimi donatorji smo sklenili donatorske pogodbe. Obnova zajema celoten obstoječi del ulice, kjer so zasajena brezova drevesa.

 

 

Izbrana je bila nova, primernejša drevesna vrsta - Ambrovec Liquidambar styraciflua velikosti 16/18 , visokodebelne vzgoje, ki uspešno raste na primer v Ramovševi ali Strmi ulici v Mariboru. Zasajenih bo 29 novih dreves, 15 obstoječih dreves se bo odstranilo in nadomestila z novimi.

 

 

Vrednost investicije znaša 15.807,93 EUR z DDV in zajema tudi dvoletno garancijsko vzdrževalno dobo.

 

 

Z deli bomo v primeru ugodnih vremenskih razmer pričeli v tem tednu, prihodnji teden se nadaljujejo pripravljalna dela, zaključek oziroma zasaditev bo izvedena najkasneje do konca novembra.

 

Stanovalce ter ostale uporabnike Marčičeve ulice prosimo za strpnost, umik vozil v času večjih del, upoštevanje varnostnih navodil izvajalca ter se hkrati vsem donatorjem zahvaljujemo za finančno podporo brez katere projekta vsekakor ne bi uspeli izvesti v letu 2017.

 

 


Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM