Občina Maribor
Register nastanitvenih obratov in eTurizem

AJPES bo v skladu s 15.b členom Zakona o gostinstvu in 2. členom Pravilnika o registru nastanitvenih obratov s 1. 12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO), v katerega bodo morali izvajalci nastanitvene dejavnosti vpisati nastanitvene obrate. 
 
Zavezanci za vpis nastanitvenega obrata v register so:
 
  • gostinci (pravne osebe in samostojni podjetniki),
  • sobodajalci,
  • nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in
  • upravljavci marin, ki gostom nudijo nastanitev v nastanitvenem obratu.
 
Nastanitveni obrati so:
 
  • gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi ter kampi),
  • prostori za goste pri sobodajalcih,
  • kmetije (nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji), ki gostom nudijo nastanitev in
  • marine.
 
Zavezanci bodo morali obstoječe nastanitvene obrate vpisati v register v treh mesecih po vzpostavitvi registra, torej najkasneje do 28. 2. 2018.
 
AJPES bo s 1. 12. 2017 vzpostavil tudi nov sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene.
 
Po novem se bodo podatki poročali samo prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam. 
 
Podrobnejše informacije glede vpisa v register ter poročanja v eTurizem lahko dobite v izpostavi AJPES Maribor, kjer bosta
 
-        v torek, 14. 11. 2017 (med 9. in 12. uro) in
-        v četrtek, 16. 11. 2017 (med 9. in 12. uro)
 
organizirana dneva odprtih vrat na temo »Novosti na področju vodenja registrov«.
 
Za predstavitve, ki bodo ob 9. in 12. uri, se je potrebno predhodno prijaviti na info.mb@ajpes.si ali po telefonu na 02 235 25 02 oziroma osebno v AJPES, izpostavi Maribor.
Vljudno vabljeni!


Priloge
 eTurizem SURS.PPTX
 Predstavitev AJPES RNO in eTurizem, z dne 24. 10. 2017
 Obvestilo - Register nastanitvenih obratov in aplikacija eTurizem
 Prijava gosta - policija
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM