Občina Maribor
Mestna občina Maribor nadaljuje projekt participativni proračun

 

Mestna občina Maribor je podprla pilotni projekt uvajanja participativnega proračuna v MČ Radvanje v letu 2015 in tako pilotno uvedla model za soodločanje pri porabi javnih namenskih sredstev v skladu s smernicami Evropske listine o lokalni samoupravi. V začetku leta 2017 je župan Mestne občine Maribor imenoval novo delovno skupino, kjer sta bila ob predstavnikih mestne uprave dva predstavnika civilne iniciative IMZ. Na novo se je skupina razširila tako, da je vključevala tudi izvoljene predstavnike MČ in KS z namenom, da se bodo rešitve iskale skupaj med zainteresirano civilno javnostjo in MČ ter KS. Delovna skupina je v začetku leta 2017 županu predložila poročilo o delu in predloge za nadaljnje delo projekta participativni proračun. Mestna uprava je predloge za nadaljnje delo dopolnila in nadgradila, pri čemer bo glasovalni sistem potekal preko obrazca za zbiranje predlogov, po pošti ali osebno na sedežu vaše MČ ali KS, ob uradnih urah ali s spletnim obrazcem.

Tri MČ (Radvanje, Nova vas in Tabor) in tri KS (Razvanje, Limbuš in Pekre) so izkazale interes za sodelovanje v nadaljevanju izvedbe, kot proces razširitve projekta participativni proračun, zato bodo prav one pričele z izvedbo participativnega projekta.
 
Župan MO Maribor dr. Andrej Fištravec je ob tem povedal: »Pilotni projekt participativni proračun sem osebno podprl, ker je bila to moja predvolilna obljuba, in ker verjamem, da imajo občani možnost participirati pri soodločanju. Ge za participacijo občanov v demokratičnih sistemih, participativni proračun je le del participacije. Po izvedenem pilotnem projektu v MČ Radvanje smo oblikovali novo delovno skupino, ki je preiskala možnosti za vzpostavitev participativnega proračuna v drugih MČ in KS, ki bo sistemsko vzdržen in vključeval tudi voljene predstavnike MČ in KS obenem bo pa v zakup vzel vse izzive s katerimi smo se soočili pri pilotnem projektu participativnega proračuna. Vsekakor me veseli, da je delovna skupina pripravila najbolj optimalen način vključevanja občank in občanov pri odločanju o projektih in upam, da jih bo to spodbudilo k sodelovanju.«


Priloge
 Sporočilo za javnost
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM