Občina Maribor
Vloga za pridobitev brezplačne vozovnice za invalidne osebe s stalnim prebivališčem na območju MO Maribor

 

Mestni svet Mestne občine Maribor je na 26. seji mestnega sveta sprejel sklep s katerim je v MO Maribor vdel brezplačne vozovnice za invalidne osebe v javnem mestnem avtobusnem prometu ter prevozu s krožno kabinsko žičnico na Mariborskem Pohorju. Do brezplačne vozovnice je upravičena invalidna oseba, katera poseduje ustrezno potrdilo in/ali izkaznico, izdano od MO Maribor ter njen (en) spremljevalec.

Upravičenec do potrdila in/ali izkaznice je:

1.   Oseba, ki ima stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor.
2.   oseba, ki ima zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj 60% telesno okvaro in njen (en) spremljevalec;
3.   Oseba z multiplo sklerozo in njen (en) spremljevalec;
4.   oseba z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30% telesno okvaro in njen (en) spremljevalec;
5.   zmerno, težje in težko duševno prizadeta oseba, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb in njen (en) spremljevalec;
6.   slepa oseba s priznano najmanj 70% telesno okvaro in njen (en) spremljevalec;
7.   mladoletnim osebam, ki je zmerno, težje ali težko telesno ali duševno prizadeta oziroma je zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirana pri gibanju in njen (en) spremljevalec;
8.   oseba z zmerno, težjo ali težko oviro ali motnjo, ki je bila razvrščena ali usmerjena po predpisih, ki urejajo izobraževanje;
9.   gluha ali naglušna oseba s priznano najmanj 70% telesno okvaro.
 
Vloga za pridobitev brezplačne vozovnice je v priponki. Izpolnjene vloge s prilogami se oddajo na sedežu MOM v vložišču, soba št. 14 v času uradnih ur, ali pošljejo po pošti na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.


Priloge
 VLOGA
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM