Občina Maribor
Informacija o namerah ravnanja Mestne občine Maribor v zvezi z javnim povabilom Zavoda RS za zaposlovanje za izbor programov javnih del za leto 2018 na področju kulture in mladinskih dejavnosti

 

Objavljeno je javno povabilo Zavoda RS za zaposlovanje organizacijam, ki želijo izvajati javna dela v okviru državnih programov  aktivne politike zaposlovanja v letu 2018. Povabilo - razpis za izbiro in financiranje javnih v letu 2018 je objavljen na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/objavljeno-javno-povabilo-za-izbor-programov-javnih-del-2018

 

Za izvajanje javnih del v letu 2018 zainteresirane organizacije na področjih kulture in mladinskih dejavnosti obveščamo o namerah ravnanja Mestne občine Maribor (MOM) v zvezi z opredeljevanjem javnega interesa in sofinanciranja izbranih javnih del na zgoraj navedenem povabilu. 

 

1.   Potrditev javnega interesa:

 

Javni interes bo MOM potrjevala vsem programom javnih del na področju kulture in mladine, ki bodo kandidirali za javna dela pri Zavodu RS za zaposlovanje,  če imajo te organizacije domicil ali enote v MOM in se bodo javna dela izvajala v MOM.

 

Vloge za izjavo MOM o javnem interesu za predlagana javna dela oddajo izvajalci v informacijski pisarni Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1 v Mariboru, pritličje, soba 14.

 

Ob vložitvi vloge za izjavo o javnem interesu oz. sofinanciranju se vlagatelji s spremnim dopisom izrečejo, ali želijo tudi sofinanciranje javnih del MOM, če bodo uspešni na javnem razpisu (povabilu) Zavoda RS za zaposlovanje.

 

2.   Potrditev sofinanciranja javnih del:

 

Organizacijam, ki bodo želele sofinanciranje javnih del (vlogi dodan spremni dopis z zaprosilom za sofinanciranje), bo MOM potrdila namero sofinanciranja pod naslednjimi pogoji:

      za javne zavode velja, da morajo biti vsebine javnega dela skladne z dejavnostmi, ki so načrtovane v zavodovem strateškem načrtu in letnem planu dela,

      za nevladne organizacije velja, da so načrtovana javna dela del vsebin javno dostopnih  kulturnih programov/projektov oz. mladinskih dejavnosti, ki imajo javni značaj,

      da se sofinancira največ 3 zaposlitve pri posameznem izvajalcu javnih del (omejitev ne velja za javna dela iz 2. sklopa povabila.

 

Potrjevanje sofinanciranja bo MOM izvajala do kalkulativne porabe sredstev: prekine se, ko ocenjena potrebna sredstva za odobrena sofinanciranja dosežejo načrtovana sredstva v proračuna 2018, nadaljuje pa se evidentiranje vlagateljev za sofinanciranje.

 

Po izbiri izvajalcev javnih del, ki jo opravi Zavod RS za zaposlovanje, se preostala sredstva (neizbranih izvajalcev javnih del) dodelijo naslednjim vlagateljem in sicer: javnim zavodom za odobrena javna dela nad omejitev iz tretje alineje prvega odstavka te točke ter ostalim organizacijam po vrstnem redu prispetja vloge za izjavo javnega interesa/sofinanciranja - do porabe sredstev.

 

3.   Izvajanje sofinanciranja

 

Sofinanciranje programa traja 12 mesecev in ne vključuje regresa za letni dopust.

Odobrenim programom bodo po sklenitvi pogodbe izplačila potekala na podlagi mesečnih finančnih zahtevkov izvajalcev.  

 

Zainteresirane organizacije lahko dodatne informacije dobijo na Uradu za kulturo in mladino Mestne občine Maribor, Slovenska 40, 2000 Maribor, (Judita Polegeg, tel. 02 2201 306, e-naslov: judita.polegeg@maribor.si)

 

Urad za kulturo in mladino

2. 11. 2017

 


Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM